Høyre imot Arbeiderpartiets nærskole

- Elevene er selv best rustet til å bestemme hvilken skole de vil gå på. Det er deres fremtid det gjelder, sier Tore Opdal Hansen. Foto: Monica Jensen.

Det rødgrønne flertallet i fylkestinget i Viken har nylig vedtatt prinsippene for ny inntaksordning. Saken skal endelig behandles av fylkestinget i desember. Mye tyder på at for opptak til neste skoleår vil nærskoleprinsippet gjelde for alle videregående skoler i fylket. Høyre er skuffet over vedtaket og ønsket en modell med fritt skolevalg for elvene i Viken.

— De rødgrønne er mer opptatt av avstand til skolen fremfor karakterer, og er nå i gang med å innføre et nærskoleprinsipp i Viken, sier Tore Opdal Hansen, nestgruppeleder for Høyre i fylkestinget, og fortsetter;

— I en tid hvor skolegang har blitt viktigere enn tidligere, er det selvmotsigende å oppmuntre alle elever om å jobbe hardt for å yte sitt fulle potensiale, når det i andre enden viser seg at hardt arbeid likevel ikke skal lønne seg for mange av elevene.

Fylkestinget behandlet saken i sitt møte 17.september. Høyre og FrP foreslo å innføre et fritt skolevalg der elevene skulle stå fritt til å søke skoler i hele fylket, uavhengig av hvor de bor. Videre ønsket Høyre å innføre en 5 prosent kvote etter modell fra Akershus på ordinære utdanningsprogram for å sikre at flest mulig elever skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram uten at reiseveien blir urimelig lang. I forslaget var det også lagt vekt på at elever som bor i grensekommuner kan søke på skoler i nabofylket, slik at for eksempel elever i Svelvik kan søke på skoler i Vestfold og Telemark.

— Vårt forslag vil sikre at elevene i størst mulig grad skal få lov til å bestemme selv hvor de vil gå på skole, samtidig som man kan sikre at mange elever vil slippe å få en urimelig lang reisevei. Valgfriheten med Arbeiderpartiet kan fort kun bli valget mellom privat eller offentlig skoletilbud, uttaler Opdal Hansen.

Opdal Hansen opplyser om at inntaksordningen med nærskoleprinsippet nå skal på høring og at komiteen for utdanning og fylkestinget får saken til behandling før jul. Mange elever, spesielt i områder med stor skoletetthet, vil nok oppleve et nærskoleregime som en radikal endring i feil retning, mener Opdal Hansen.