Høyre størst på fersk Viken-måling

Høyre er største parti på en fersk måling i Viken. Går frem 1,1 prosentpoeng siden juli til 25,4 %.

Høyre er største parti på en fersk meningsmåling Respons har tatt opp for Høyre i Viken. Det er den andre meningsmålingen på kort tid som bekrefter at Høyre er størst i Viken. Men, det er valgresultatet 9. september som teller, så nå er det viktig at alle som støtter Høyre faktisk stemmer på oss!
Fylkestingskandidatene er i disse dager på en bussturné fra Halden til Hallingdal og lover et bedre kollektivtilbud i hele den nye regionen.
– Vi vil at folk i Viken skal kunne bruke samme billett i hele fylket, sier fylkesrådslederkandidat Anette M. Solli. Hun er fylkesordfører i dagens Akershus fylkeskommune.
Solli vil at kollektivtransporten i Viken skal være utslippsfri innen 2028.
– Det er et ambisiøst mål, men det er helt nødvendig når vi skal bidra til at Viken blir den grønne regionen rundt Oslo, sier hun.
Lover bedre vei
Viken Høyre går også til valg på bedre fylkesveier, og at veinettet blir bedre vedlikeholdt i årene som kommer. – Forfall er dårlig økonomi, for da koster det bare enda mer å ta inn etterslepet. Høyre vil ha en transportplan for hele Viken, som skal gjøre at folk og varer kommer raskere frem på tvers av hele fylket. Vi må ta mange med på råd, når den skal lages. Det vil styrke hele regionen vår, sier fylkesordførerkandidat Tore Opdal Hansen. Hansen har i mange år vært ordfører i Drammen.
Bedre skoler i hele regionen
De videregående skolene i hele regionen skal få et løft med Høyre-styre.
– Vi skal lære fra gode erfaringer i østfold, Akershus og Buskerud når vi nå skal bygge den nye fylkeskommunen vår. Vi vil ha fritt skolevalg slik at elevene kan velge hvilken skole de skal gå på, innenfor inntaksområder som gjør at avstandene ikke blir for lange, sier 3. kandidat Simen Nord, som i dag er gruppeleder for Høyre i østfold.
Han legger til: – Flere elever skal fullføre videregående skole, og vi må gjøre overgangene fra ungdomsskolen til videregående bedre.

Parti

Respons Juli 2019

Respons August 2019

Rødt

3,2

3,3

SV

6,3

5,8

MDG

4,4

6,7

Ap

26,6

24

Sp

11,5

12

Venstre

4

3,9

KrF

3,2

2,5

Høyre

24,3

25,4

Frp

10,3

10

Folkeaksjonen mot mer bompenger

4,8

4,2


Andre

1,4

2,1

Dato for gjennomføring: 19. – 21. august 2019
Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju
Antall intervjuer: 1000
Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen.
Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng