Høyre største parti i Viken

Høyre er det største partiet i Viken basert på en meningsmåling tatt opp av Respons Analyse AS i april for Viken Høyre. Meningsmålingen gir Høyre en oppslutning på 28,5 prosent som gir 25 representanter i det nye fylkestinget i Viken.

— Det er inspirerende at Høyre er største parti i Viken. Det motiverer til innsats. Vi har nylig vedtatt vårt fylkestingsprogram og vi skal jobbe for å få ut de gode sakene slik at endre flere vil stemme på våre politiske løsninger, sier Kristin Ørmen Johnsen, fylkesleder i Viken Høyre.

Førstekandidat for Viken Høyre Anette Marie Solli, som i dag er fylkesordfører i Akershus, synes også målingen er inspirerende.

— Målingen viser at innbyggerne i Viken er opptatt av mye av det samme som Høyre, som for eksempel fritt skolevalg og bedre veier. Hvis vi skal få til dette i Viken trenger vi et enda sterkere Høyre. Vi skal ut og snakke med folk i hele fylket om våre løsninger,sier Anette Marie Solli.

Det første fylkestingsvalget i Viken er viktig for Høyre og Anette Marie Solli mener at dette valget er helt åpent.

— Valget i Viken i Viken er åpent og Høyre vil samarbeide bredt for å sikre et ikke sosialistisk flertall i Viken, avslutter Solli.

PARTIBAROMETER FOR VIKEN

APRIL 2019

Parti

Fylkestings-valget 2015

Stortings-valget 2017

April 2019

Rødt

1.3

1.9

3.8

SV

3.1

5.0

6.9

MDG

5.3

3.2

3.2

Ap

33.8

28.2

27.6

Sp

5.5

7.8

10.6

Venstre

4.8

4.8

3.1

KrF

3.9

2.9

3.4

Høyre

29.1

28.3

28.5

Frp

11.2

16.2

11.1

Andre

2.1

1.8

1.8

*) Gruppen Andre omfatter 0.8 til Pensjonistpartiet, 0.6til Folkeaksjonen mot bompenger, 0.2 til Piratpartiet, og 0.2 til Alliansen.


Målingen ble utført 8-10.april på oppdrag fra Viken Høyre.