Høyres landbruksnettverk på Viken-besøk

Matpolitikk og inkludering var temaer da stortingsrepresentantene Margret Hagerup, Ingjerd Schou, Anne Kristine Linnestad og Bente Stein Mathisen fra Høyres landbruksnettverk nylig var på gårdsbesøk.

I nydelig sensommersol startet dagen på Karlsrud Gård i Nordre Follo hvor ammekyr, dyrevelferd, kanaliseringspolitikk, odelslov og matproduksjon var på agendaen.

Deretter gikk turen videre til Øvre Berger Gård i Nordre Follo hvor de fikk oppdatering om melkekyr, prisutjevningsordningen, gjødselforskriften, Brexit og utfordringer på grunn av koronasituasjonen.

Dagen ble avsluttet med besøk hos Kastet Gård Aktivitetssenter i Indre Østfold som driver «Inn på tunet». Det er et tiltak hvor ungdom i alle aldersgrupper, men også seniorer, får jobbe fysisk og være i nærkontakt med dyr. Sammen med enhetsleder for psykisk helse i kommunen fokuserer de på hva brukeren ønsker og trenger.

Høyres landbruksnettverk tar gjerne imot forslag og invitasjoner til nye besøk.