Høyres landbruksnettverk på Viken-besøk

Takk til alle bønder og gårdbrukere som tar oss imot, sier f.v. Ingjerd Schou, Bente Stein Mathisen, Anne Kristine Linnestad og Margret Hagerup.

Matpolitikk og inkludering var temaer da stortingsrepresentantene Margret Hagerup, Ingjerd Schou, Anne Kristine Linnestad og Bente Stein Mathisen fra Høyres landbruksnettverk nylig var på gårdsbesøk.

I nydelig sensommersol startet dagen på Karlsrud Gård i Nordre Follo hvor ammekyr, dyrevelferd, kanaliseringspolitikk, odelslov og matproduksjon var på agendaen.

Deretter gikk turen videre til Øvre Berger Gård i Nordre Follo hvor de fikk oppdatering om melkekyr, prisutjevningsordningen, gjødselforskriften, Brexit og utfordringer på grunn av koronasituasjonen.

Dagen ble avsluttet med besøk hos Kastet Gård Aktivitetssenter i Indre Østfold som driver «Inn på tunet». Det er et tiltak hvor ungdom i alle aldersgrupper, men også seniorer, får jobbe fysisk og være i nærkontakt med dyr. Sammen med enhetsleder for psykisk helse i kommunen fokuserer de på hva brukeren ønsker og trenger.

Høyres landbruksnettverk tar gjerne imot forslag og invitasjoner til nye besøk.