Hva skal vi leve av?

Beskjeden fra bedriftene i Asker er klinkende klar. EØS-avtalen er avgjørende for norske arbeidsplasser. Høyre er den fremste forsvareren av EØS-avtalen. Private, innovative og lønnsomme løsninger er det vi skal leve av, også når oljen tar slutt, det finner vi i Asker.

Etter å ha besøkt Tomra og Wärtsliä er vi ikke i tvil. Norge skal leve av bedriftene i Asker!

Velferdssamfunnet skal bevares. Det er budskapet fra omtrent alle politiske partier. Samtidig vet vi at Norge står overfor noen utfordringer. Vi blir flere eldre, oljeinntektene kommer til å synke, og klimakrisen må løses. I møte med fremtiden trenger Norge flere ben å stå på. Vi trenger et mangfoldig og innovativt næringsliv. Det finner vi i Asker.

Bedriftene er velferden

Private, innovative og lønnsomme bedrifter er det vi skal leve av, også når oljen tar slutt. Det er de som skaper verdier og selger de videre. Dette omgjøres til vår felles velferd. For Høyre er det avgjørende at bedriftene skaper mer fremfor å skatte mer. Derfor har også Høyre i regjering redusert formuesskatten, senket selskapsskatten, og nå faser vi ut maskinskatten. Fordi når bedriftene får beholde mer av det de skaper, kan de også utvide og ansette flere.

EØS – abonnementet på velferd

Beskjeden fra bedriftene i Asker er klinkende klar. EØS-avtalen er avgjørende for norske arbeidsplasser! Den sikrer Tomra, Wärtsliä, og alle andre bedrifter i landet tollfri tilgang på et marked med 500 millioner innbyggere, med like konkurransevilkår.

Nesten 80 prosent av norsk eksport går til EU, mens 62 prosent av varene vi importerer kommer fra EU. Av sjømaten vi produserer, som er vår nest største næring etter oljen, går 2/3 til EU-området. EØS-avtalen er et abonnement på velferd som sikrer norske arbeidsplasser, og bidrar med penger i kassa på AS Norge. Likevel ønsker stadig sterkere krefter på norsk venstreside at vi skal skrote hele avtalen.

Kaoskoalisjonen mot EØS

Rødt, SV og Senterpartiet har alltid vært motstandere av EØS-avtalen, men disse partiene har heller aldri opplevd like stor samlet oppslutning som de gjør nå. Samtidig ser vi en radikalisering av deler av fagbevegelsen som ønsker å ta Norge ut av EØS. Dette har smittet over til deler av Arbeiderpartiet.

Det er uforståelig at partier som angivelig står opp for arbeidernes rettigheter kan være motstandere av EØS-avtalen. Som vi fikk høre på Tomra, dersom EØS-avtalen sies opp må de flytte produksjonen til utlandet. Dette er ikke unikt for Tomra, men det illustrerer godt hvordan venstresidens ønske om å få færre polske håndverkere til Norge også betyr færre arbeidsplasser for nordmenn i Norge.

Støre skal ha for at han personlig forsvarer EØS-avtalen. Problemet er bare at Støres Arbeiderparti har vist seg lite motstandsdyktige mot krav fra de mer radikale fløypartiene. Partiet har vinglet på saker som olje, migranter, skatt og strømkabler. Spørsmålet er hvor lenge Støre vil klare å stå mot kravene fra sine potensielle samarbeidspartnere og egen fagbevegelse om å si opp EØS-avtalen.

Hva skal vi leve av?

Høyre er den fremste forsvareren av EØS-avtalen. Vi ønsker flere bedrifter som ansetter flere mennesker, og skaper flere verdier. Da trenger vi EØS.