Hva vil Senterpartiet med politisk makt?

Sandra Bruflot og Jonas Nikolaisen

Før valget i fjor brukte Senterpartiet det meste av sin spalteplass på å advare om at Viken ville gjøre ting verre for innbyggerne i gamle Buskerud. Ett år senere er dette i ferd med å bli en realitet for noen av kommunene, først og fremst på grunn av Senterpartiet selv.


Samtidig som det rødgrønne fylkesrådet nylig gikk i oppløsning da MDG og SV sa takk for seg, kunne Senterpartiet på egne sider under overskriften «breaking news» melde at de nå fikk «enda større innflytelse over politikken i Viken». Hvis de forutgående månedene er et godt eksempel på hva som skjer når Senterpartiet har innflytelse, er det all grunn til å frykte en fremtid der innflytelsen er enda større.

På det første fylkestingsmøtet med nytt fylkesråd og deres egen Anne Beathe Tvinnereim som ansvarlig for plan, viste Senterpartiet hvordan de har tenkt å bruke denne makten. Da regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035 skulle behandles i komité for plan, droppet det daværende fylkesrådet, med MDG i spissen, å lytte til de fem berørte kommunene. Fylkesrådet gikk inn for en løsning som i realiteten ikke åpner for noen videre utvikling i området.

Siden den gang har imidlertid fylkesrådet gått i tusen knas. Dette ga Senterpartiet en gyllen mulighet til å bruke noe av sin «enda større» makt til å lytte til sine egne ordførere og åpne for utvikling i Norefjellregionen. I stedet valgte de, med tidligere Krødsherad-ordfører og fylkesråd Olav Skinnes i front, å ignorere det kommunale selvstyret.

I fjor etterlyste fylkestingsrepresentant Magnus Weggesrud i Senterpartiet «folkevalgte med lokalt engasjement som skjønner hvor skoen trykker.» Nå etterlyser vi det samme. For oss i Høyre er det en selvfølge å støtte kommunene i denne saken. Vi vil spille på lag med lokalsamfunnene og støtte opp om de gode ideene. For Høyre står det kommunale selvstyret sterkt fordi kommunene kjenner best sin egen situasjon. Når et så tydelig flertall lokalt har blitt enige om en løsning som både skaper arbeidsplasser lokalt og tar hensyn til natur- og friluftsinteresser, er det fylkespolitikerne sitt ansvar å lytte. Derfor støttet Høyre de fem berørte kommunene.

For Høyre er ikke det viktigste hvilke partier som sikrer flertall, men at vi finner gode løsninger som kommer innbyggerne til gode. Når Senterpartiet nok en gang sikrer flertall mot innbyggernes ønske og er med på å skape større avstand til lokale beslutninger, stiller vi oss spørsmål om hvorfor Senterpartiet vil sitte i fylkesrådet og hva de skal bruke makten sin til. Til innbyggernes beste brukes den i hvert fall ikke.

Les mer om saken her: Vil lytte til kommunene.

Innlegget stod først på trykk i Bygdeposten 21.september 2020.