Hvem skal jobbe i fremtiden?

Politikere kan legge til rette for et godt næringsliv. Men det er vanlige folk som skaper jobbene. Vi i Viken Høyre håper og tror at 2019 blir det året hvor mange flere jobber skapes i privat sektor, og at enda flere opplever trygghet og tilhørighet på en god arbeidsplass – privat eller offentlig, skriver fylkestingskandidatene Simen Nord og Monica Carmen Gåsvatn.

Det er et spørsmål politikerkollega Simen Nord og jeg fikk nylig fra en av gründerne i Sarpsborg i anledning et bedriftsbesøk i det flotte fylket vårt. Hvem som skal jobbe i fremtiden, og hva skal vi leve av, er spørsmål som er like viktige å besvare i både Sarpsborg, Østfold, Viken og hele landet.

Norsk økonomi går bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. De siste 3 årene har det blitt ca. 95 000 flere sysselsatte på landsbasis. Tre av fire jobber har blitt skapt i privat sektor, og den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på 10 år. For Østfold sin del kan vi med glede registrere at arbeidsmarkedet er i vekst, det er stadig nye etableringer og mange bedrifter sier at de forventer å øke bemanningen i 2019. Tiltrekningskraften i Østfold er stor og dette gir oss gode utsikter i inngangen til Viken i 2020.

Jobbskaping er et av de viktigste områdene for politikk i 2019. Mange av rammebetingelsene settes nasjonalt og de gode tallene viser at regjeringens politikk fungerer. Men det er mye som kan løses på kommune- og fylkesnivå. Derfor møter vi lokale Høyrepolitikere bedrifter for å høre om hvilke utfordringer de står overfor i sin hverdag.

Vi har lært at det er et stort behov for teknologisk kompetanse. For at våre bedrifter skal være konkurransedyktige i en stadig mer digitalisert verden vil Viken Høyre jobbe for å legge bedre til rette for de gode hodene som vil fordype seg i teknologiske fag.

Fylket vårt har mange kreative gründere og folk som er villig til å satse. Men det må legges til rette for at de skal lykkes. Vi i Viken Høyre tar med oss innspill om at det fremdeles gjenstår mye regelverk som kan forenkles og vi vil jobbe for å redusere unødvendig byråkrati og gjøre det enklere å være en liten eller mellomstor bedrift.

Nå som det går godt i norsk økonomi, må vi bruke denne tiden til å inkludere enda flere i arbeidslivet. Enten det gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne, folk med hull i CV-en eller personer med innvandrerbakgrunn. Det er mange bedrifter som trenger arbeidskraft nå, og det er en gyllen mulighet til å få flere ut av isolasjon og inn i et arbeidsfellesskap. Å bidra til samfunnet gir selvfølelse og verdighet. Vi i Viken Høyre vil slå et slag for integreringsdugnaden og skal jobbe aktivt for at det store potensialet som finnes blant de som har ekstra utfordringer, benyttes på en bedre måte.

Politikere kan legge til rette for et godt næringsliv. Men det er vanlige folk som skaper jobbene. Vi i Viken Høyre håper og tror at 2019 blir det året hvor mange flere jobber skapes i privat sektor, og at enda flere opplever trygghet og tilhørighet på en god arbeidsplass – privat eller offentlig. Vi heier på alle jobbskapere, på alle de som tør satse, på alle som skaper et positivt omdømme og på alle som hver dag går på jobb! Denne innsatsen bidrar til at fellesskapet har inntekter å fordele og at Norge er et godt land å bo i.