Hvorfor stemme på Høyre?

Som Høyre politikere er innbyggerne vår klare førsteprioritet, vi tar vår ombudsrolle alvorlig og nettopp derfor er det menneske som står i sentrum ikke systemet, skriver Lørenskog Høyres ordførerkandidat Amine Mabel Andresen.

Det nærmer seg med stormskritt et spennende valg for oss alle, og daglig skal vi svare på spørsmålet fra velgerne «Hvorfor skal jeg stemme Høyre?».

Høyres grunnleggende holdning er en sterk tro på enkeltmenneskets evne til å skape det beste for seg og sine. Men mennesker trenger mennesker; å bli verdsatt, kjenne seg inkludert og akseptert i det store fellesskapet. Vi tror på at dugnadsånden har alt å si i et lokalmiljø der entreprenørskap og skaperglede finner fotfeste på flere arenaer, fra barnehage og skole til næringsliv og der frivilligheten får en helt spesiell hedersplass.

For meg er holdningen om den sterke troen på enkeltmenneske utrolig viktig, at vi setter enkeltmenneske først og at vi gir folk valgfrihet. Høyres politikk gir mulighet og mangfold, og vi som representerer Høyre ute i kommunene setter klare krav til kvalitet og valgfrihet i tjenestene innbyggerne våre har krav på. Velferdstjenestene våre blir best når offentlige og private samarbeider, og den aller beste til å avgjøre om omsorgen du får er god nok, er en selv.

Det er vår politikk som ivaretar de som har utfordringer eller står i fare for å falle utenfor. Dette ser vi innen skole, hvor vi mener at tidlig innsats er avgjørende, og den aller viktigste investeringen vi kan gjøre. Vi ser det innen eldreomsorg og rusomsorg hvor regjeringen har levert reformer som gir gode resultater ute i kommunene. Og ikke minst ser vi at flere og flere bedrifter blir med på inkluderingsdugnaden, hvor de med hull i cv’n får en sjanse.

Verdier må skapes før de kan deles. Vi er partiet for verdiskapning, vekst og arbeidsplasser i privat sektor. Vi går på valg på å gi næringslivet gode rammebetingelser og tilrettelegge for forskning og innovasjon som bidrar til flere gründere og mer nyskapning.

Vi i Høyre tror på Norge, vi tror på kommunene våre og vi tror på hver enkelt innbygger. Vi mener noe av det viktigste vi kan gjøre er å skape attraktive lokalsamfunn, hvor barn og unge har gode og trygge oppvekstsvilkår. Vi ønsker gode og inkluderende tilbud i kommunene, hvor frivilligheten har en uerstattelig rolle. I hver enkelt kommune har vi et ansvar å tilrettelegge for miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger, et ansvar Høyre tar seriøst. Og ikke minst står eiendomsretten sterkt for oss, og boliger er ikke skatteobjekter.

Som Høyre politikere er innbyggerne vår klare førsteprioritet, vi tar vår ombudsrolle alvorlig og nettopp derfor er det menneske som står i sentrum ikke systemet.