Hvorfor Viken?


Vår tids store utfordringer; klima, miljø og tap av naturmangfold krever mer samarbeid, ikke mindre. Vi må ha større områder med felles forvaltning og politikk når vi skal løse problemer som ikke har grenser. Derfor Viken.

De fleste er enige om at nevnte utfordringer må løses. Til det trengs forskning, innovasjon, lovreguleringer, mye kraft - og ikke minst grenseoverskridende samarbeid. Derfor Viken.

Kommuner, fylker og enkeltland kan ikke løse dette hver for seg. Det må jobbes forpliktende i større enheter.  Viken med sine 1,2 mill. innbyggere har store muligheter til å gå foran i samarbeid om miljø og klima.

  • Transport, offentlig kommunikasjon, kjøp av varer og tjenester til fylket og tilrettelegging for næringsutvikling
  • Fylket vil få hånd om store deler av det offentlige virkemiddelapparatet som er rettet mot næringslivet for å bidra til fremtidsrettede arbeidsplasser
  • Målet er at Viken skal ha de beste videregående skolene i landet. Tenk hvilken ressurs ungdommene - som er mer opptatt av klima og miljø enn noen gang - innebærer for det grønne skiftet! 
  • Kulturminner er et annet viktig ansvarsområde for fylkene. Et kraftfullt Viken er bedre skikket for å styrke dette arbeidet.

Vi ser av meningsmålinger at det er mange velgere, og flere politiske partier, som ikke ser poenget med Viken, og som i tillegg syns Viken er en dårlig idé. Nylig var Jonas Gahr Støre ute og uttalte seg negativt, og åpner i tillegg for en reversering av sammenslåingen etter neste stortingsvalg. Aps fylkespolitikere jobber sammen med de andre fylkespolitikerne konstruktivt med å etablere Viken som en robust organisasjon. Selv om de også uttaler seg mye negativt om Viken. Det er forvirrende. Vi mener omkampens tid er forbi.

At Sp er negativ til Viken er ingen overraskelse. Hva er Sp sine forslag til løsning på grenseoverskridende utfordringer, enten det er lokalt, regionalt, europeisk eller globalt? Nylig ble Sp kalt bremseklosspartiet på lederplass i DN. Det er en beskrivelse vi kan forstå.

Teknologisk og demografisk utvikling krever at politikere, i samarbeid med akademia, næringsliv og frivillighet må finne nye løsninger. Viken kan bli en vinner, men da må vi som jobber med det ville det!

Vi vil, fordi:

  • Dagens fylkesstruktur er utdatert. Når det gjelder transport og kollektivløsninger må vi få et effektivt og miljøvennlig system - fra Hallingdal til Halden
  • Strategisk samfunnsutvikling må skje innenfor større geografiske områder.  Areal, miljø, klima og innovative løsninger blir bedre i Viken enn det Akershus, Østfold og Buskerud ville klare alene

Derfor Viken. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet i Viken. Vi håper også at velgere tenker det kan være smart å stemme på noen som virkelig vil dette, og ikke på de som protesterer. Viken er vedtatt, og blir en realitet 1. januar 2020. Heldigvis.

 

 

Kristin Ørmen Johnsen

Leder Viken Høyre og storingsrepresentant

 

Kari Sofie Bjørnsen

2. nestleder Viken Høyre og 4. kandidat fylkestinget