Inntakseksperiment i fylket koster elevene dyrt

Elevene er selv best rustet til å bestemme hvilken skole de vil gå på. Det er deres fremtid det gjelder. Valgfrihet er et viktig prinsipp for Høyre. Det skal det fortsette å være, skriver Tore Opdal Hansen, fylkestingsrepresentant og gruppenestleder for Høyre i fylkestinget i Viken.

Konsekvensene av den midlertidige kvoteordningen de rødgrønne innførte i mai har nå kommet til syne for elever, foreldre og ansatte i skolen. Flere elever, som har arbeidet hardt og målbevisst for å komme inn på de skolene de har ønsket å gå på, får nå beskjed om at innsatsen ikke teller. Det fordi «kvota er brukt opp». Det har resultert i lang reisevei for flere elever, som for Linn som nå må bruke tre timer på å reise til og fra skolen.

Ikke bare er en kvoteordning urettferdig, det er også demotiverende. Alt for mange dropper ut av videregående. I en tid hvor skolegang har blitt viktigere enn tidligere, er det selvmotsigende å oppmuntre alle elever om å jobbe hardt for å yte sitt fulle potensiale, når det i andre enden viser seg at hardt arbeid likevel ikke skal lønne seg for mange av elevene.

17. september står slaget om nærskoleprinsippet versus fritt skolevalg i fylkestinget. Høyre ønsker å innføre et fritt skolevalg der eleveneskal stå fritt til å søke skoler i hele fylket, uavhengig av hvor de bor. Videre ønsker vi å innføre en 5% kvote etter modell fra Akershus på ordinære utdanningsprogram for å sikre at flest mulig elever skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram uten at reiseveien blir urimelig lang. Videre ønsker vi at elever som bor i grensekommuner kan søke på skoler i nabofylket. Dette forslaget vil sikre at elevene i størst mulig grad skal få lov til å bestemme selv hvor de vil gå på skole, samtidig som man kan sikre at mange elever vil slippe å få en urimelig lang reisevei.

De rødgrønne er mer opptatt av avstand til skolen fremfor karakterer, og kommer til å innføre et nærskoleprinsipp om innstillingen vedtas. De rødgrønne understreker at deres forslag vil «bidra til en bedre forutsigbarhet for søkerne og gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole lettere.». Historier fra elever som reagerer på kvoteordningen har på mange måter illustrert at overgangen for en rekke elever har verken vært forutsigbar eller gjort videre skolegang lettere. Det ligger et lite håp i at fylkesrådet ikke lenger har flertall.

Med store kvoteordninger og nærskoleprisnipp blir elevenes valgfrihet i hovedsak redusert til å velge mellom et privat eller offentlig skoletilbud. Det vil i hovedsak være mulig å søke seg til friskoler på tvers av kommunegrenser og byer, men ikke mulig å gå på en offentlig skole litt lengre unna som har et tilsvarende tilbud som egen nærskole.

Det er flere grunner til at elever ønsker å gå på en skole lengre unna. Det kan være at man har hørt at skolen har spennende valgfag, dyktige lærere eller at man ønsker å skifte miljø av ulike grunner. Elevene er selv best rustet til å bestemme hvilken skole de vil gå på. Det er deres fremtid det gjelder. Valgfrihet er et viktig prinsipp for Høyre. Det skal det fortsette å være.

Innlegget stod på trykk i Romerikes Blad 8.september 2020.