Interimsstyre for nye Buskerud Høyre – valgkomiteen ønsker forslag

Buskerud Høyre skal skal stiftes, og nå starter etableringen av det nye fylkespartiet.

Buskerud Høyre skal stiftes – veien fremover

Viken fylke oppløses 31. desember 2023 og Buskerud fylke etableres fra 1. januar 2024. Dette fører til endringer i Høyres organisasjon, og Buskerud Høyre skal stiftes som nytt fylkesparti høsten 2023 med virkning fra 1. januar 2024.

På Viken Høyres årsmøte 10.-11. februar 2023 skal det velges et interimsstyre for nye Buskerud Høyre, og du kan nå komme med forslag på styremedlemmer. Dette interimsstyret skal sitte frem til stiftelsesmøtet høsten 2023 og planlegge valgkampen i Buskerud og etableringen av det nye fylkespartiet.

Hvem skal sitte i interimsstyret?

Interimsstyret for Buskerud Høyre settes sammen med disse vervene, og vi ønsker forslag på kandidater:
• leder
• 1. nestleder
• 2. nestleder
• 2 styremedlemmer
• leder i Buskerud Høyres Kvinneforum

I tillegg tiltrer disse styret gjennom sine verv:
• fylkestingsgruppens leder og/eller fylkesordfører og/eller fylkesrådsleder
• én fra Stortingsgruppen
• Unge Høyres leder
• Senior Høyres leder

Interimsstyret har ikke varamedlemmer.

Hvordan foreslå kandidater?

Du kan foreslå deg selv eller andre – forslag sendes til valgkomiteens sekretær Morten Sandnes. Frist for forslag er 1. januar, valgkomiteen har sitt første møte 4. januar.

Valgkomiteens medlemmer

Trond Helleland, leder (Drammen), Gro Sel Tveito (Kongsberg), Runar Johansen (Ringerike), Kjell Arne Hermansen (Drammen), Steinar Medhus (Gol), Søren Falch Zapffe (Lier), Jan Henning Krogh (Senior Høyre) og Adrien Lenerand (Unge Høyre).