Interimsstyre for nye Østfold Høyre – valgkomiteen ønsker forslag

Østfold Høyre skal skal stiftes, og nå starter etableringen av det nye fylkespartiet.

Østfold Høyre skal stiftes – veien fremover

Viken fylke oppløses 31.12.2023 og Østfold fylke etableres fra 01.01.2024. Dette fører til endringer i Høyres organisasjon, og Østfold Høyre skal stiftes som nytt fylkesparti høsten 2023 med virkning fra 01.01.2024.

På Viken Høyres årsmøte 10.-11. februar 2023 skal det velges et interimsstyre for nye Østfold Høyre, og du kan nå komme med forslag på styremedlemmer. Dette interimsstyret skal sitte frem til stiftelsesmøtet høsten 2023 og planlegge valgkampen i Østfold og etableringen av det nye fylkespartiet.

Hvem skal sitte i interimsstyret?

Interimsstyret for Østfold Høyre settes sammen med disse vervene, og vi ønsker forslag på kandidater:
• leder
• 1. nestleder
• 2. nestleder
• 2 styremedlemmer
• leder i Østfold Høyres Kvinneforum

I tillegg tiltrer disse styret gjennom sine verv:
• fylkestingsgruppens leder og/eller fylkesordfører og/eller fylkesrådsleder
• én fra Stortingsgruppen
• Unge Høyres leder
• Senior Høyres leder

Interimsstyret har ikke varamedlemmer.

Hvordan foreslå kandidater?

Du kan foreslå deg selv eller andre – forslag sendes til valgkomiteens sekretær Gjermund Krogstad. Frist for forslag er 8. januar, valgkomiteen har sitt første møte 9. januar.

Valgkomiteens medlemmer

Tor Prøitz, Fredrikstad/Hvaler
Hilde Sigrund Borger, Indre Østfold
Benedicte Dyvik, Mosseregionen
Harald Gerhard Rønneberg, Sarpsborg/Rakkestad
Bjørg Kristin Lund, Halden/Aremark