Julehilsen fra Akershus-representantene

Nå senker snart julefreden seg over Stortinget og forhåpentlig også over resten av landet.

Vi legger bak oss et annerledes og strevsomt år. Koronapandemien og konsekvensene av denne har selvfølgelig preget arbeidshverdagen vår på Stortinget. Vi har vært bekymret for alle som på ulike måter er rammet av krisen vi står i, barnehager, skoler, helsepersonell, frivilligheten, idretten, kulturlivet, næringslivet, ja nær sagt alle i våre lokalsamfunn. Derfor har vi også brukt mye av vår tid på å være i tettest mulig kontakt med alle som er berørt, ta imot innspill og høre hvordan tiltakspakker og kompensasjonsordninger har truffet. Til tross for at Stortinget har måttet jobbe under et strengt smittevernregime og vi dessverre ikke har kunnet ta imot besøk eller reise så mye ut som vi ønsker, har Stortinget fungert som landets viktige lovgivende og bevilgende myndighet. Det har vært stor aktivitet, også på ordinære saker som er viktige, og i skrivende stund er vi i ferd med å vedta statsbudsjettet for 2021. Også neste år, det åttende i rekken, får landet et borgerlig statsbudsjett med et tydelig Høyre-avtrykk.

På vei inn i det vi alle håper og ønsker blir en rolig og fredelig julehøytid, ser vi frem til 2021. Nå starter vaksineringen som gir optimisme og håp om at vi kommer tilbake igjen til en mer normal hverdag. Og så gleder vi oss til å drive en aktiv valgkamp for å sikre at Høyre fortsetter i regjering med Erna som statsminister i fire nye år.

Fra alle oss seks på Akershus-benken,
Turid Kristensen, Anne Kristine Linnestad, Bente Stein Mathisen, Tone Wilhelmsen Trøen, Nils Aage Jegstad og Hårek Elvenes