Julehilsen fra Buskerud-representantene

Et annerledes år er lagt bak oss når julen ringes inn. Hvem skulle trodd at koronaen skulle prege våre liv i 2020 ved disse tider i fjor. Når landet først stengte ned var regjeringen uhyre raskt på banen. Allerede 14 dager etter nedstengingen kom første krisepakke. Næringsliv, kultur, frivillighet og idretten ble prioritert.

Kristin Ørmen Johnsen og Trond Helleland.

I Buskerud har vi jobbet med å sikre Kongsbergindustrien 10 millioner til kompetanseutvikling, vi har sikret 26 millioner til ny utstilling i Bergverksmuseet, Ringeriksbanen har fått prosjektmidler og investeringsbeslutning kommer i mai, Trillemarka museet i Sigdal som er under planlegging har fått prosjektmidler, Vikersund-bakken i Modum har fått økt bevilgning på statsbudsjettet og lovnad om midler til VM, og Drammen kommune har fått 15 millioner til prøveprosjekt for Fritidskort for barn og unge.

Margret Thatcher sa følgende i en debatt mot en Labour-motstander: “Pennies do not come from heaven. They have to be earned here on earth.” På godt norsk kan det sies at verdier må skapes, før de kan brukes. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har glemt dette. Vi skal heie frem de som vil investere i sin egen og andres arbeidsplass. Vi vil sikre eksportbedriftene i vårt distrikt sitt viktigste eksportmarked ved å hegne om EØS-avtalen.

Arbeiderpartiet velger i sitt alternative budsjett å sende en skatteregning til bedrifter på syv milliarder kroner. Den er kirurgisk innrettet det slik at det vil ramme norske eiere av norske arbeidsplasser. Det er utrolig når mange går en usikker fremtid i møte; reiselivsnæringen, kulturlivet og serveringsbransjen har det ekstremt tøft, selv med krisepakker.

Mange får ikke besøkt sine kjære på grunn av smitterestriksjoner. Barn og unge er ekstra sårbare i krisen, kommuner og frivillige organisasjoner har fått mer midler for å gi ulike tilbud på sykehjem. Takk til dere som jobber i frivilligheten. For oss i Høyre er viktig at frivilligheten bygges nedenifra, at den er fri og at den er et engasjement fra den enkelte eller en gruppe. Takk til dere som jobber i frivilligheten – det betyr mye for mange. Vi ønsker dere en god jul og har håp om et bedre 2021 med vaksine som bringe oss tilbake til normalen. Da skal vi på stortingsvalglisten drive en susende valgkamp som sikrer Erna og Høyre valgseier.