Julehilsen fra Østfold-representantene

Det sies at det ca. hvert 100. år kommer en pandemilignende situasjon. Vi var alle på vakt da den rammet denne gang – med Covid 19. En på alle måter spesiell situasjon med sosial isolasjon – og for alle strenge forholdsregler i møte med hverandre og andre.

Ingjerd Schou og Tage Pettersen, stortingsrepresentanter for Høyre fra Østfold.

Endring i Stortingets hverdag
Også Stortinget fikk merke dette. 50% til stede slik Grunnloven krever – dvs. alltid og minst 87 representanter. I tråd med Grunnloven skal møter i Stortinget skje fysisk. All reise- og møtevirksomhet i Norge og utlandet ble kansellert.

Hverdag som helg gikk med til arbeide med å sikre flertall for fremlagte krisepakker fra regjeringen. Og vi er ikke ferdige. Arbeidsformen ble digital for andre møter, det være seg på Teams eller Zoom, eller Cudo for de mer internasjonale møter. Selv om de elektroniske møtene på noen måte erstatter de fysiske, så er vårt stalltips at de for fremtiden vil være et noe mer permanent supplement til de fysiske – og tid, penger og miljøbesparelser er av det gode.

En annerledes og arbeidskrevende sesjon går snart over i et nytt år. Noen av de politiske sakene vi har brukt mye tid på er bl.a. samferdsel, forsvar, justissektor, helse, utdanning og statsbudsjett for alle samfunnsområdene.

Mye kontakt med Østfold – til tross for pandemien
Tross dette har kontakten med Østfold har vært betydelig. Bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner, lokalforeninger og andre har tatt kontakt for å fortelle hvordan hverdagen er i disse utfordrende tidene. Konsekvensene av Covid-19 har vært betydelig for mange, og derfor er det avgjørende at vi som folkevalgte har hatt disse samtalene.

Målene for krisepakkene
Alle tiltakene regjeringen har presentert i de tre ulike krisepakkene og i revidert nasjonalbudsjett har handlet om å forebygge konsekvensene av den største krisen vi har stått i som nasjon siden andre verdenskrig. Derfor har det vært arbeidet raskt, og målet har vært å få på plass brede ordninger som treffer flest mulig og som er minst mulig byråkratiske. Derfor blir også konsekvensen at enkelte av og til faller utenfor de ulike ordningene. I de tilfellene har vi bidratt til å løse de enkelte utfordringene.

Fase 1 som kom i mars, hadde som mål å sikre likviditet for bedriftene skape trygghet for folk som ble stående uten arbeid. Fase 2 kom i april, og målet var å sørge for at bedriftene klarte å holde seg flytende og sikre sunne bedrifter som kunne skape aktivitet innenfor smittevernreglene. Her kom det også enkelte mer målrettede tiltak mot enkeltnæringer. Fase 3 kom i mai og hadde mer langsiktige løsninger for å gjenskape et bærekraftig Norge. Høsten har i tillegg til statsbudsjettet også medført en ekstra proposisjon med krisetiltak.

Takk for innsatsen til dere alle
Vi har lyst til å takke alle som har bidratt til at vi har kommet gjennom månedene fra mars 2020 på en god måte. Ikke minst går den takken til alle de som har stått i førstelinjen innenfor en rekke tjenesteområder. Pandemien er ikke over, og vi går et noe annerledes, men forhåpentligvis et noe mer sosialt 2021 i møte.

Vi ønsker dere en god jul i de riktige koronaformene – husk å vaske hender og holde avstand. 2021 blir året hvor vi skal skape mer og inkludere flere. Vi skal sikre oppslutning om Høyres verdier og vi skal vinne valget med 3 Høyres-representanter på Stortinget fra Østfold. Intet mindre!