Kandidater for Høyre i Akershus til stortingsvalget 2021

Leder av nominasjonskomiteen, Siw Wikan
Leder av nominasjonskomiteen, Siw Wikan

Oversikt over de kandidater som stiller seg til disposisjon for å komme på Høyres liste fra Akershus til Stortinget for perioden 2021-2025

Oppdatert 10.09.2020: Oppdatert navneliste og du finner oppdatert  presentasjon av alle kandidater nederst på denne siden (vedlegg).

Fristen for å foreslå kandidater til nominasjonen til Stortingsvalget 2021 gikk ut 25. august og vi presenterer nå listen, alfabetisk, over de kandidater som enten har ønsket gjenvalg eller har blitt foreslått og som har bekreftet deres kandidatur. Arbeidsutvalget kan endre og supplere listen frem til prøvenominasjonene starter.

Det er kommet inn 161 forslag på til sammen 64 kandidater, hvorav 39 av disse har bekreftet sitt kandidatur med at de stiller seg til disposisjon.

Nominasjonsmøtet for Akershus Stortingsvalgdistrikt er 24. november og nominasjonskomiteens innstilling skal være klar 10. november.

Nominasjonskomiteens arbeidsutvalg vil nå begynne sitt arbeid med å intervjue aktuelle kandidater og gå igjennom de ulike kandidatenes CV`er. Frem til 27. september skal det avholdes prøvenominasjoner i de ulike lokalforeningene og det skal gjennomføres en uravstemning der alle Høyre-medlemmer i Akershus stortingsvalgdistrikt får mulighet til å stemme frem sine topp 10 kandidater i prioritert rekkefølge.

Resultatene av lokalforeningenes prøvenominasjoner og ur-avstemmingen vil være rådgivende og inngå som en del av nominasjonskomiteens vektlegging av de ulike kandidatene.

Nominasjonskomiteens arbeidsutvalg vil oppfordre kandidatene til å markedsføre seg gjennom å bruke sosiale medier, tradisjonelle medier og delta på f.eks medlemsmøter eller andre aktiviteter innen stortingsvalgdistriktet.

Invitasjon til deltakelse og informasjon for gjennomføringen vil bli sendt ut via SMS. I denne SMS`en vil det bli gjort oppmerksomt på at uravstemningen er i gang og info rundt hvordan avstemmingen skal avgis.

Vedrørende gjennomføringen av lokalforeningenes prøvenominasjoner vil den enkelte lokalforeningen sende ut innkallinger med tid og sted.

Hvordan medlemmene kan påvirke resultatet er beskrevet her.

Datoplanen for hele nominasjonsprosessen kan leses her.

Her er kandidatene i Akershus stortingsvalgdistrikt:

Etternavn Fornavn Kommune Født
Andresen Amine Mabel Bekkan Lørenskog 1976
Asheim Henrik Bærum 1983
Berg Truls Asker 1963
Berge Lars Dahl Ullensaker 1972
Bjørnsen Kari Sofie Asker 1967
Bratlie Monica Therese Vee Asker 1969
Conradi Lene Winger Asker 1970
Dewan Didrik Asker 1995
Due-Sørensen Glenn Lillestrøm 1973
Ellefsen Nils Bærum 1964
Elvenes Hårek Bærum 1959
Garntangen Waldemar R. Asker 1998
Grostøl Bjarte Engen Asker 1969
Hashi Anfa Hassan Bærum 1982
Heggen Torill H. Bærum 1954
Jensen Tage Slind Nesodden 1998
Kristensen Jørn Fallet Bærum 1960
Kristensen Turid Lørenskog 1966
Kvilten Willy Ullensaker 1963
Langholen Thomas Lillestrøm 1974
Lehre Lasse Lunner 1988
Linnestad Anne Kristine Nordre Follo 1961
Myrvold Jan Petter Lillestrøm 1967
Nerdrum Hanne Beate Lillestrøm 1963
Nyborg Christoffer Eidsvoll 1988
Odden Sigbjørn Frogn 1964
Olsen Tonje Anderson Enebakk 1969
Sandelien Simen Asker 1971
Sanner Jan Tore Bærum 1965
Sanner Maria Barstad Bærum 1993
Serri Antonio Gade Wilhelmsen Bærum 2002
Skare Juliane Lillestrøm 1962
Snortheim Håkon Nannestad 1998
Sorteberg Hilde-Gunn Opsahl Ås 1963
Trøen Tone Wilhelmsem Eidsvoll 1966
Vamraak Tore Lillestrøm 1980
Wais Roble Wehib Jama Vestby 1996
Wear Lars Kristian Asker 1968
Winding-Sørensen Dag Ivar Lillestrøm 1942