Kandidatliste - stortingsnominasjon i Buskerud

Kandidatliste_stortingsnominasjon_i_Buskerud

Her er oversikten over alle som ønsker å være kandidater til stortingsvalglisten for Høyre i Buskerud stortingsvalgdistrikt.

Oppdatert 09.09.2020: Presentasjon av alle kandidatene finner du nederst på denne siden (vedlegg)

Fristen for å foreslå kandidater til stortingsvalglisten var 25. august. Nominasjonskomiteen har gjennomgått alle innkomne forslag og avklart med de foreslåtte om hvorvidt de ønsker å være kandidat.

Den alfabetiske kandidatlisten under danner grunnlaget for lokalforeningenes prøvenominasjonsmøter og den rådgivende uravstemningen blant alle medlemmer. Disse aktivitetene finner sted i perioden 14.-27. september, og gjennomføringen og medlemmenes mulighet for å påvirke resultatet er beskrevet her.

Nederst i denne artikkelen vil det komme et hefte hvor kandidatene presenterer seg selv.

Det endelige nominasjonsmøtet avholdes 25. november 2020, og datoplanen for hele nominasjonsprosessen  kan leses her.

Her er kandidatene i Buskerud stortingsvalgdistrikt:

Etternavn Fornavn Kommune Født
Berger Morten Drammen 1953
Bruflot Sandra Hole 1991
Carlsen Unni Ringerike 1951
Fevik Victoria Elisabeth Cavallini Drammen 1997
Frødin Sine Øvre Eiker 1972
Grønhovd Per Rune Modum 1974
Haatuft Hanne Hol 1968
Heio Bård Nesbyen 1967
Helleland Trond Drammen 1962
Henriksen Dag Øivind Ringerike 1968
Hermansen Kjell Arne Drammen 1966
Jarlhof Marius Lier 2002
Johansen Runar Ringerike 1956
Johnsen Kristin Ørmen Drammen 1953
Jøntvedt Lise Bye Ringerike 1949
Karlsen Espen Ål 1964
Kvamme Stein Ove Lier 1965
Murud Simen Kongsberg 1999
Mørkve Christina Højer Drammen 1993
Nikolaisen Jonas Sigdal 1996
Olsen Håkon Brathovde Modum 1998
Solhaug Henning Hol 1966
Spiten Line Kongsberg 1981
Sundseth Frode Lier 1976
Tollefsen Adrian Øvre Eiker 1987
Tveter Tor Drammen 1962
Werp Marianne Øvre Eiker 1975