Kina vet hvor de vil!

Henrik Stålhane Hiim hevder i DN 4.august at det er en kraftig overdrivelse når undertegnede hevder at Kina har en langsiktig plan om å undergrave demokratiene i Vesten.

Kinesiske myndigheter har uttalt at det globalt står en kamp mellom to konkurrerende samfunnssystemer. Og her er vi ved kjernen. Vi har – i hvert fall de siste 30 årene-vært vant til at toneangivende land har delt vårt politiske verdigrunnlag. Kinas er en global stormakt, økonomisk og militært, bygd på helt andre verdier enn vestens liberale verdier.

Kommunistpartiet skyr ingen middel for å beholde makten. Kina har nylig innført ny etterretnings lov som pålegger enhver organisasjon eller medborger å støtte og samarbeide med landets etterretningsarbeid. Kina utfører målrettede cyberangrep og driver avansert etterretning mot Norge. Komplekse påvirkningsaksjoner utføres mot Vesten for samle støtte for egen politikk, for eksempel i Hongkong spørsmålet.

Verdenskartet forteller at Kina ikke er en Arktisk stat. Kina har derimot definert seg som en nær-Arktisk stat. Kina har lagt frem planer for utvikle en «polar silkevei» gjennom Nordøstpassasjen, et fremstøt som må sees i sammenheng med Kinas gigantiske Belt and Road prosjektet. Et infrastrukturprosjekt over tre kontinenter gjennom 65 land til 8000 milliarder dollar (!) som sikrer Kina økt global innflytelse.

Tiden er forbi da Kina var for langt borte og til å være av interesse for norsk sikkerhetspolitikk. Kina er kommet nærmere og det merkes på høyst ulikt vis. Nylig dukket kinesiske skiledere opp på biblioteket i Meråker og forlangte at bøker med kinesisk innhold skulle fjernes fra hyllene. Uhørt!

Folkeretten er Norges førstelinjeforsvar. 65 prosent av våre inntekter kommer fra havet, og sikret gjennom havretten. I Sør-Kinahavet har Kina lagt beslag på 85% av havområdene i strid med havretten, til nabolandenes fortvilelse. Folkets frigjøringshær marine, verdens største i antall fartøyer, utvider stadig sitt operasjonsområde under påskudd av å beskytte kinesiske interesser.

Skulle Kina ture fram på tilsvarende samme måte i Arktisk og neglisjere havretten vil det utfordre de arktiske statene.

Kinas avhengighet av råvarer vil bare øke. Bla derfor har kineserne kastet øynene på Arktisk. Kineserne har på freidig vis krevd større uavhengighet for sin forskningsstasjon i Ny-Ålesund. Kina vil kjøpe grunn på Svalbard og kineserne har dukket på Grønland og tilbudt finansiell hjelp til flyplassutbygginger. Da grep regjeringen i København inn og stoppet kineserne, og på Svalbard benyttet den norske regjeringen klokt forkjøpsretten.

Kinas tilbøyelighet kortslutte internasjonale spilleregler må møtes med kompromissløst forsvar for internasjonal rettsorden og avtaler. Rett må gå foran makt.

Kinas nasjonal selvhevdelse blir stadig sterkere. Kina-diktaturet har tatt mål av seg å bli verdens ledende militærmakt innen 2049, 100 år etter opprettelsen av Folkerepublikken. Det gir grunn til bekymring!