Klima og miljø i høysetet

Viken skal gå foran i å velge klimavennlige løsninger. Da kan vi ikke vente, men må vise at vi kan og vil satse på disse løsningene. Det er Høyre en garantist for, og derfor kommer klima i første rekke på disse dagene med fylkestingsmøte, skriver fylkestingsrepresentant Simen Nord.

Simen Nord, fylkestingsrepresentant.

Klimaendringer er en av vår tids store utfordringer, og for Høyre et tema langt fremme i pannebrasken. Denne uken går høstens første fylkesting av stabelen, og som den største selvfølgelighet er flere av sakene viktige klima- og miljødiskusjoner.

Som nyetablert fylkeskommune har Viken lagt FNs 17 bærekraftsmål til grunn. Det forplikter, og Høyre mener vi må gå raskere frem enn fylkesrådet vil.

Blant sakene som diskuteres er lading for elbiler på fylkeskommunens parkeringsplasser, og en egen strategi for energibruken i fylkeskommunens bygninger. Dette er sentrale saker for å få Viken langt frem i klimaarbeidet.

Energistrategien skal sørge for at byggene drifter mer klimavennlig. Vi snakker om nesten en million kvm, det aller meste videregående skoler.

Det jobber nesten 12.000 personer i Viken fylkeskommune, og de må ha tilgang på ladestasjoner dersom det skal være lett å bruke fossilfrie biler. Mange av jobbene er utenfor tettbebygde strøk, og det kan være langt å kjøre hjem eller til ladestasjon.

Som for alle deler av samfunnet må vi gjøre det enkelt å velge miljøvennlig. Når det blir enkelt for folk å gjøre gode valg, så gjør folk det. Derfor må vi få frem disse løsningene så raskt som mulig. Høyre foreslår å fremskynde prosessen, og vi håper vi får med oss de andre partiene.

Viken skal gå foran i å velge klimavennlige løsninger. Da kan vi ikke vente, men må vise at vi kan og vil satse på disse løsningene. Det er Høyre en garantist for, og derfor kommer klima i første rekke på disse dagene med fylkestingsmøte.