Klimavennlig Viken

For Viken Høyre er det viktig å ta vare på den verdenen vi lever i, og overlate den i minst like god stand til neste generasjon.Klimaendringene er vår tids største utfordring og fylkene må bidra med lokale miljøtiltak.

Viken skal være en klima- og miljøvennlig fylkeskommune som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. Viken Høyre vil derfor legge FNs bærekraftsmål til grunn for utviklingen av Viken fylkeskommune.

Viken Høyre vil

  • Legge FNs mål for bærekraftig utvikling til grunn for fylkeskommunens virksomhet
  • At Viken fylkeskommune skal bli helt fri for engangsplast
  • Stille klare klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser og styrke innkjøpskompetansen på dette området
  • Gi støtte til den frivillige innsatsen for renere hav, fjord og strand
  • Sørge for lade- og fyllemuligheter for nullutslippskjøretøy
  • Arbeide for et bærekraftig, konkurransedyktig og miljøvennlig jordbruk
  • Gjøre Vikens kollektivtransport utslippsfri innen 2028

Les mer