Komitéfordeling for Høyres Viken-representanter

Viken Høyre har 10 stortingsrepresentanter fordelt på de tre stortingsvalgdistriktene: 6 fra Akershus, 2 fra Buskerud og 2 fra Østfold. Her kan du lese hvilke stortingskomiteer de skal være medlemmer av de neste fire årene.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Arbeids- og sosialkomiteen
Henrik Asheim, Akershus, fraksjonsleder

Familie- og kulturkomiteen
Tage Pettersen, Østfold, fraksjonsleder
Turid Kristensen, Akershus

Helse- og omsorgskomiteen
Tone Trøen, Akershus, fraksjonsleder og komitéleder
Sandra Bruflot, Buskerud

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Anne Kristine Linnestad, Akershus

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Trond Helleland, Buskerud, fraksjonsleder

Utdannings- og forskningskomiteen
Jan Tore Sanner, Akershus, fraksjonsleder

Utenriks- og forsvarskomiteen
Ingjerd Schou, Østfold
Hårek Elvenes, Akershus