Konsekvensene av nærskolereformen

Årets elever trenger plass i årets inntak og Høyre ber derfor om at fylkesrådet oppretter det nødvendige antallet nye klasser slik at elevene kan komme inn på noe de faktisk ønsker å gå på – og i noenlunde nærhet av der de bor.

Anette Solli, gruppeleder for Høyre i Viken

De rødgrønnes nei til fritt skolevalg i Viken kan føre til usikkerhet for elevene. Flere av avisene i Viken har satt søkelys på dette. I avisen Budstikka kunne man lese at det etter søknadsfristen for videregående opplæring nå ligger an til at mange elever i Asker og Bærum ikke ser ut til å få innfridd førstevalget om studiespesialisering i noenlunde nærhet av der de bor. Høyre fremmer derfor forslag om at fylkesrådet oppretter flere klasser med studiespesialisering.

Nærskolereformen er en reform som er innført uten at man har overskuet konsekvensene av den. Slik det ser ut nå blir en av konsekvensene for mange elever enten lang reisevei eller at førstevalget av utdanning glipper. Ingen av delene bidrar til å få elevene til å gjennomføre videregående opplæring, sier gruppeleder Anette Solli.


Fylkesrådet har lagt en velfungerende inntaksordning, som tok elevenes egne valg på alvor, i skuffen og satset på et system hvor det er de rødgrønne politikerne som skal bestemme hvor elevene får gå på skole.

Siden fylkesrådets og det rødgrønne flertallet i fylkestinget sin nærskolereform deler ut ekstra 100 poeng til alle som søker sin nærskole, er det svært krevende for elevene å komme inn på andre skoler enn nærskolen sin. Skal man ha håp om å komme inn må det være en reell overkapasitet der man ønsker seg plass, sier Solli.


Fylkesrådet argumenterer med at flest mulig skal fullføre videregående. Det målet deler Høyre fullt og helt. Vi må da få minne om at elever i Akershus hadde gjennomføringsgrad helt i topp av landets tidligere fylkeskommuner. Akershus hadde fritt skolevalg, fortsetter Solli.


Nærskolereformen er vedtatt og det ikke mulig å utsette saken om hvordan inntaket skal foregå siden inntaket allerede er i gang. Årets elever trenger plass i årets inntak og Høyre fremmet derfor forslag om at fylkesrådet nå oppretter det nødvendige antallet nye klasser slik at elevene kan komme inn på noe de faktisk ønsker å gå på – og i noenlunde nærhet av der de bor.


Anette Solli fremmet en interpellasjon til fylkestinget 24.mars med følgende forslag til vedtak:

  1. Fylkesrådet oppretter tilstrekkelig antall nye klasser med studiespesialisering slik at elevene får innfridd sine førstevalg eller i det minste får tilbud om programfag som gir studiekompetanse innenfor egen nærskole eller nærskolesone.
  2. Fylkesrådet gir fylkestinget en fyldig redegjørelse for status på årets inntak til fylkestingets neste møte.

Fylkesrådet har tukla med et velfungerende inntakssystem og resultatet går ut over elevene. Det hjelper dagens elever lite at man snakker om å justere regelverket etter hvert som man får erfaring med hvordan inntaket fungerer, avslutter Solli.