Konsulentbruk for et seriøst arbeidsliv

Det kan ikke være slik at man er motstander av konsulentbruk, bortsett fra når man liker konsulenten.
Likevel er det det Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå legger opp til i Viken.

Kari Sofie Bjørnsen og Simen Nord, fylkestingsrepresentanter for Høyre i Viken. Foto: Monica Jensen.

Viken fylkeskommune skal vedta nye regler for hvordan innkjøp og anskaffelser skal gjøres. Høyre støtter at det offentlige bruker innkjøpsmakten sin, og mener det ligger veldig mange gode tiltak i strategiene som fylkesrådet har foreslått.

Viken, som en stor innkjøper, kan bruke makten både til å spare penger og til å styre samfunnet i en ønsket retning ved blant annet å stille strengere krav og etterspørre mer innovasjon.

En del av arbeidet med innkjøpsstrategiene handler om å vedta regler for et seriøst arbeidsliv. Har vi slike regler, kan vi unngå at useriøse bedrifter får en konkurransefordel. Det vil være bra for alle bedriftene som driver på en skikkelig måte, og bra for samfunnet.

Viken fylkeskommune, som er ansvarlig for de videregående skolene, har stadig en del byggeprosjekter på gang, enten det er nybygg, utvidelser eller rehabilitering av gamle skolebygg.

«Viken-modellen for et seriøst arbeidsliv» er særlig relevant i denne sektoren. Modellen innebærer en rekke krav i kontrakten med entreprenøren, og flere av disse må følges opp ute på byggeplassene.

Lovverket vårt har også mange regler og krav som skal oppfylles. I Asker og Bærum har vi Bleiker, Rud og Eikeli som skal utbygges, og det er viktig at dette skjer på en best mulig måte.

Høyre mener det naturligste ville være om vi brukte fylkeskommunens egen kompetanse til dette arbeidet, og hadde egne ansatte som oppsøkte byggeplassene og hadde ansvar for denne kontrollen.

Dersom man skulle satt ut arbeidet til noen andre, må man forvente at det gjøres på samme måte som andre anskaffelser. Nemlig at tilbydere konkurrerer om oppdraget.

I dette tilfellet har imidlertid fylkesrådet lagt til grunn at man skal inngå et samarbeid med LO, der Viken kjøper inn tjenester av LO som skal sende ut kontrollører for å undersøke at reglene blir overholdt.

LO gjør veldig mye bra, det er ikke det dette dreier seg om, men vi mener å kjøpe tjenester på denne måten fremstår som underlig. Ikke minst med tanke på hva Senterpartiet, som også sitter i fylkesrådet, har sagt om å kjøpe konsulenttjenester.

Høyre syns det er et problem at vi vedtar strenge regler for andre innkjøp, men her har plukket ut leverandøren på forhånd. Det kan virke som at man hopper over den vanlige måten å gjøre det på, fordi man har bestemt seg for hvilken leverandør man liker best.

Slik kan vi ikke ha det om vi skal sette standarden for et seriøst arbeidsliv og «vise vei» i arbeidet med offentlige innkjøp.

Fylkesrådet ser vel også verdien av å gå foran som et godt eksempel? Bare da kan offentlige innkjøp bidra fullt ut til å styre samfunnet i ønsket retning – i dette tilfellet et seriøst arbeidsliv.