Kostbart å oppløse Viken

– En ting er å ha vært mot fylkessammenslåingen, en annen ting er å bruke inntil 440 millioner på en ny flytting av fylkesgrenser. Det blir ikke noen bedre tjenester til folk av det, bare en ren sløsing med skattebetalernes penger.

Anette Solli

Fylkesrådet i Viken har i dag lagt frem utredningen av en eventuell oppløsning av Viken. Det vil koste inntil 440 millioner å gå tilbake til de gamle fylkene, og hele prosessen med å opprette og nedlegge Viken vil ha kostet skattebetalerne over en milliard kroner, i følge fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. Høyre mener dette viser at en oppløsning er sløsing av skattebetalerne sine penger, og vil sinke tjenesteutviklingen i regionen.

  • Det som kommer frem i denne presentasjonen, er bare en bekreftelse på at en oppløsning er feil retning å gå, konstaterer gruppeleder i Viken Høyre, Anette Solli.
  • En ting er å ha vært mot fylkessammenslåingen, en annen ting er å bruke inntil 440 millioner på en ny flytting av fylkesgrenser. Det blir ikke noen bedre tjenester til folk av det, bare en ren sløsing med skattebetalernes penger, følger hun opp.

Mange har ventet på hva det ville koste å gjøre en oppløsning. Fylkesrådet estimerer at man vil måtte bruke samlet 1 milliard av skattebetalerne sine penger for å gjennomføre oppløsningen. I tillegg kommer det frem at Buskerud og Østfold vil få en krevende økonomisk situasjon ved en oppløsing.

  • Ved oppløsning kommer det tydelig frem at Buskerud og Østfold ikke vil ha de samme økonomiske mulighetene til å bygge skoler, vedlikeholde veier, og gi bedre tilbud til innbyggerne sine, som det Viken har nå. Det går tydelig frem at de tre gamle fylkeskommunene er sterkest sammen i et felles fylke, sier Anette Solli.

En oppløsning av Viken vil tre i kraft fra 2024. Da vil fylket ha vært operativt i bare fire år, to av dem brukt for å etablere, og to av dem for å avvikle. Mulighetene for å utvikle gode tjenester til folk i Viken går tapt.

  • Vi står i fare for å drive et fylke med håndbrekket på de neste to årene. Ved en oppløsning vil alle krefter brukes på oppløsningen, og det blir ikke bedre tjenester av sånt, peker Solli på.
  • Vi trenger nå å konsentrere oss om at Viken skal utvikles slik at innbyggerne våre får bedre tjenester. Oppgavene står i kø; bedre kollektivtilbudet i hele Viken, redde Oslofjorden, og å få flere til å fullføre videregående opplæring, for å nevne noe, slår hun fast.

Det som kommer frem i denne presentasjonen, er bare en bekreftelse på at en oppløsning er feil retning å gå

Anette Solli

Viken fylkeskommune har ca. 12.000 ansatte. Fylkesrådsleder Jacobsen peker på at de ansatte er i en vanskelig situasjon, og at en oppløsning av Viken kan medføre både tap av kompetanse og vanskeligheter med å rekruttere nye ansatte. Selv om alle ansatte skal beholde jobben vil man gå inn i en krevende prosess med usikkerhet om hvem som skal jobbe hvor.

  • Fylkets tjenester er avhengig av å ha gode og motivert ansatte. Det dårlige arbeidsmiljøet som fylkesrådslederen advarte mot ved en oppløsning, vil gjøre det vanskeligere å være ansatt i Viken. Våre ansatte trenger arbeidsro og trygghet for hva de skal arbeide med, hvor de skal jobbe, og hvem de skal jobbe sammen med, sier Solli.
  • Høringsrunden med kommunene, de ansattes organisasjoner, og andre interessenter blir et viktig skritt før fylkestinget skal behandle saken, understreker Solli.

For mer informasjon, eller uttalelser, kontakt gruppeleder Anette Solli på:
Mail: Anettes@viken.no
Tlf: 90188965