Kristin Ørmen Johnsen: HLM21

I valgkampen i 1997 gikk jeg på husbesøk i Dammen med brosjyren «Støtt innføring av kontantstøtten.» 

Kontantstøtten skulle gi mer rettferdig fordeling av offentlige midler mellom familier som fikk barnehageplass, og de som ikke fikk.

Støtten skulle også gi valgfrihet, valget var å være hjemme med barn litt lengre. Jeg var en varm tilhenger.

Mye har skjedd siden 1997.

I dag har vi full barnehagedekning, ordningen blir ifølge tall fra NAV ofte brukt som en ventestøttet i påvente av barnehageplass. Dette gjelder særlig for mødre som var yrkesaktive før fødsel.

I 2017 innførte Stortinget et botidskrav for kontantstøtte, foreldre må ha bodd minst fem år i Norge for å få støtte. Dette har ført til en sterk reduksjon i antall mottakere.  I 2012 brukte 35 000 støtten, i 2019 brukte 13000 støtten.  

Tall viser at de som tar ut max støtte i 11 måneder er mødre med liten eller ingen inntekt, og liten tilknytning til arbeidslivet.

Høyre skal støtte opp om barnefamiliene, men kontantstøtten er ikke virkemidlet nå.

Stem for å fjerne kontantstøtten og innføre ventestøtte   og  ikke støtt dissensen og stem for punkt 121 om å vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med  svak økonomi

Det er på tide å tenke nytt- ja rett og sett slå opp med den gamle kjæresten- litt tøft, men riktig Kjære landsmøte