Kritisk for lærlinger og privatister

— En av de aller viktigste oppgavene Viken fylkeskommune har nå er å finne tilfredsstillende løsninger for de 745 lærlingene som før påske enten var permittert eller arbeidet i en bedrift som gikk konkurs, sier Tore Opdal Hansen.

Over 40.000 elever ved de videregående skolene i Viken har i det siste hatt og vil fortsatt ha en annen skolehverdag, som følge av korona-situasjonen. Tall fra uke 15 viser at det er hele 745 lærlinger som har lærlingeplass i bedrifter som har permittert eller gått konkurs.

— Det er all mulig grunn til å forvente at det antallet vil øke. Ansatte ved våre 58 videregående skoler har gjort en kjempejobb for å holde skolene i gang i en krevende tid, sier Tore Opdal Hansen, leder av komiteen for utdanning i Viken fylkeskommune.

En av de aller viktigste oppgavene Viken har nå er å finne tilfredsstillende løsninger for de 745 lærlingene som før påske enten var permittert eller arbeidet i en bedrift som gikk konkurs mener Opdal Hansen. Det må finnes kortsiktige løsninger frem til sommerferien og likeledes noe mer langsiktige løsninger etter sommerferien for de som skal ha praksisplass. Det er all mulig grunn til å tro at antall lærlinger, som blir berørt av vanskeligheter for bedriftene, vil øke i tiden fremover.

— Høyre mener at det er viktig at det settes i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser. Det er en holdning jeg er sikker på at alle i fylkestinget står bak og i komiteen, når saken skal behandles mandag 20. april, fortsetter Opdal Hansen.

En annen gruppe, som det i dagens situasjon er grunn til å legge til rette for, er privatister. Uten spesiell praktisk tilrettelegging for privatistene, blir det i liten grad mulig for dem å avlegge eksamen. Det kan få store konsekvenser for den enkelte. Viken fylkeskommune må, sammen med statlige myndigheter, finne en snarlig og tilfredsstillende løsning på denne utfordringen.

— Det må være et mål at Viken fylkeskommunene skal kunne gjennomføre fag- og svenneprøver for lærlinger våren 2020. Det samme gjelder avsluttende prøver for lærekandidater og praksisbrevkandidater. Det viktigste er å ha som målsetting at ingen skal havne bakpå på grunn av kritiske situasjonen vi står i og vi må gjøre vårt ytterste for at elevene ikke skal rammes, avslutter Opdal Hansen.