Kulturlivet skal reddes

Norsk utelivs- og kulturbransje har på kort tid gått fra å være levende og dynamisk til krise. Svært mange er permittert og noen vil dessverre gå konkurs. Stortinget har derfor vedtatt økonomiske krisepakker for å hjelpe dem som nå må avlyse sine arrangementer, konserter, og forestillinger.

Vi har også fått på plass en kompensasjonsordning for både kultur- idrett og frivilligheten. Den er på til sammen 900 millioner kroner, og kultursektoren får 300 millioner av disse midlene.
Kulturbransjen er særlig sårbar. Den består av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter. Det er en bransje med mange frilansere og enkeltmannsforetak, og det er få fast ansatte. Det er en mangfoldig bransje, med alt fra lyd- og lysteknikere til skuespillere, ballettdansere og musikalske utøvere for å nevne noen. Museer, gallerier og ikke minst teatre er enkeltsektorer som rammes uforholdsmessig hardt, og det er ikke rimelig å forvente at disse skal kunne bære konsekvensene av myndighetenes forebyggende tiltak helt alene. Når denne epidemien er over vil vi jo gjerne gå ut å spise, gå på konsert, i teater, på muséer og delta på ulike festivaler. Derfor jobber regjeringen kontinuerlig for å forhindre konkurser.
Tiltak som skal bedre situasjonen
Frilansere og selvstendige næringsdrivende skal kompenseres for tapt inntekt som følge av virusutbruddet. Disse gruppene sikres en inntekt å leve av i en krevende tid. De som blir permitterte får full lønn i minimum 20 dager, og etter det slår de vanlige permitteringsreglene inn. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres og lærlinger sikres inntekt. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Dette håper vi vil bidra til at vi har en levende bransje når dette er over.
Innbetalingsfrister utsettes
Mange går inn i den neste tiden med stor usikkerhet. Vi må ha flere tiltak for å sikre trygghet til både familiene og arbeidsplassene. Innbetalingen av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller i april utsettes. Den lave momssatsen reduseres til åtte prosent. Dette er noe av det vi håper vil hjelpe små bedrifter slik at de kan komme seg igjennom krisen.
Norsk økonomi er heldigvis grunnleggende solid. Vi har et godt utgangspunkt. Tiltakspakkene gjør situasjonen bedre for veldig mange. Det vil likevel være behov for mer. Jeg er glad for at regjeringen fortsetter å jobbe med det, og jeg gleder meg til igjen å kunne benytte meg av det yrende livet kultur, idrett og frivilligheten har å by på.