Kunnskap og mestring i skolen

Viken Høyre vil utvikle kvaliteten i det videregående skoletilbudet. Vår ambisjon er at Viken skal ha Norges beste videregående skole.

En god skole gir elevene ferdigheter til å mestre og skape sin egen fremtid. Det er her grunnlaget for den enkeltes voksenliv legges. Viken Høyre vil at elevene skal forberedes på deltakelse innenfor utdanning og arbeids- og samfunnsliv. Derfor skal elevene gis et tilbud der de får brukt sine evner og oppnår et godt grunnlag for fremtidige yrkesvalg.

Viken Høyre vil at elevene skal mestre skolehverdagen, og at de skal få riktig tilrettelagt veiledning dersom de opplever utfordringer. Frafall i videregående skole er et stort problem, og det er forskjeller regionalt blant skolene i Viken. Viken Høyre vil at innen 2030 skal minst ni av ti elever som begynner i videregående opplæring, fullføre og bestå.

Viken Høyre vil

 • Forsterke satsingen på etter- og videreutdanning av lærere
 • Innføre fritt skolevalg i Viken
 • Styrke skolehelsetjenesten slik at den er lett tilgjengelig på alle videregående skoler
 • Beholde fraværsgrensen og sikre at den praktiseres likt ved alle videregående skoler i Viken
 • Ha flere alternative opplæringsarenaer hvor elever som sliter med motivasjonen, får jobbe praktisk og variert som en del av skolehverdagen
 • Være positive til et mangfold av skoler i fylket, både offentlige og private
 • Øke andelen elever som får læreplass
 • Sikre åpenhet om skolenes resultater
 • Legge til rette for at elever kan hospitere hos bedrifter og høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Oppdatere utstyret til yrkesfag i samarbeid med næringslivet
 • Samarbeide med lokalt næringsliv for å få en oversikt over bedriftenes behov for kompetanse

Les mer