Langtidsplan for Forsvaret

I 2011 var planene fra den rødgrønne regjeringen for Rygge militære flyplass å bli en kompaktbase med 150 ansatte. Etter at Høyre kom i regjering i 2013, har Rygge militære flyplass gått fra å skulle bli en liten kompaktbase styrt fra Bardufoss, til å bli en av de viktigste militære basene i Norge. I dag er det ledelsen på Rygge som styrer Gardermoen militære flyplass, det er over 600 ansatte, og i løpet av kort tid har vi gått fra 9 til 15 Bell-helikoptre.

I dag kom regjeringens forslag på Forsvarets LTP. Regjeringen vil øke bemanningen i Forsvaret med om lag 550 årsverk + 700 vernepliktige i 2024, og 2200 årsverk + 3000 vernepliktige i 2028. Da vil forsvarsbudsjettet være 16,5 milliarder kroner høyere enn i 2020. Selv om langtidsplanen kun gjelder perioden 2021-2024, ønsker regjeringen å gi Forsvaret økt forutsigbarhet ved å legge frem en opptrapping av budsjettet over de neste åtte årene.

Regjeringen vil styrke Forsvarets spesialstyrker med økt bemanning og en ny innsatsskvadron. Spesialstyrkene tilføres nye helikoptre fra 2024. Dette er vi veldig glad for.

Regjeringen vil prioritere en oppgradering av luftvernsystemet NASAMS og videreutvikle dette med blant annet moderne sensorer, flere utskytningsramper og innføring av et nytt missil i den bakkebaserte luftvernrollen med kortere rekkevidde.

Regjeringen vil fortsette styrkingen av Heimevernet. Heimevernet har allerede fått nye våpen, nye kjøretøy og nytt samband. I den nye langtidsplanen vil regjeringen fortsette moderniseringen og tilførselen av materiell. Heimevernets struktur videreføres slik den er i dag, med 11 heimevernsdistrikter.

Innsatsstyrkene skal videreutvikles for å få økt reaksjonsevne, mobilitet og fleksibilitet. Disse styrkene vil bestå av inntil 3.000 soldater, mens de regulære styrkene fortsatt skal ha 37.000 soldater.

Vi vil fortsette snakke opp Rygge militære i samtalene vi har med statsministeren, forsvarsministeren og andre sentrale personer. Vi vil bruke vår posisjon i stortinget for å sikre et slagkraftig forsvar gjennom et bredt flertall på stortinget. Vi har mange ønsker for Rygge militære flyplass.

Ingjerd Schou og Tage Pettersen, stortingsrepresentanter, Høyre, Østfold.
René Rafshol, ordfører i Råde (H).