Lasse Lehre: HLM 21

Privat eierskap er frihet og det gir ansvar til den enkelte. Det sikrer maktspredning og mangfold.

Privat eierskap er frihet og det gir ansvar til den enkelte. Det sikrer maktspredning og mangfold.

I Norge eier nesten 80 prosent sin egen bolig, og selveierdemokratiet er en av de største politiske seirene i Høyre historie.

De siste årene har det dessverre blitt innført en rekke reguleringer som hindrer mange fra å få lån til å kjøpe egen bolig.

Siden 2015 er det en dobling i antall søknader til Husbanken om startlån. Det er ikke et sunnhetstegn at stadig flere blir avhengig av det offentlige for å kjøpe bolig.

Denne uken kunne vi lese om Tram, som jobber som kokk i Bodø. Hun jobber fulltid, har ingen gjeld, eier ikke bil, bor i kollektiv og har spart 140.000 kroner. Ifølge Sparebanken 1 Nord-Norge er hun en drømmekunde, men allikevel får ikke lån til kunne kjøpe selv de billigste leilighetene i Bodø.

Reguleringer setter en effektiv stopper for boligdrømmen.

Trams eneste mulighet er å spare de neste 17 årene, noe som heller ikke kommer til å hjelpe hvis prisene fortsetter å stige som i dag. Da får hun aldri råd.

For romkameraten William ser det derimot lysere ut for. I motsetning til Tram har han foreldre med økonomi til å hjelpe.

Landsmøte. Muligheten til å eie egen bolig må aldri bli et privilegium for de med rike foreldre eller høyinntektsjobb.

Når vi stiller krav om at du må ha masse penger fra før for å få lån, da er poenget med lån litt borte.

Jeg håper dere støtter forslag 112 fra Høyres kommunalfraksjon om å vurdere en forsiktig justering av boliglånsforskriften, så flere førstegangsetablerere kan få lån de fint klarer å betjene.