Lene Conradi: HLM 21

Vår valgordning fører tidvis til en form for omkampsdiktatur. Vi ser det når vippepartier kjøpslår med maktsøkende partier som vil sikre seg stortingsflertall.

Dagen før dagen føles det flott å avslutte programdebatten med temaet god offentlig sektor og et styrket lokaldemokrati.

Jeg er glad for at landet vårt fortsatt kommer øverst på listen over fungerende demokratier i verden.

Jeg er likevel redd for at dette ikke vil vedvare og er derfor glad for at vi adresserer valgordningen i programmet. Denne kan nemlig vise seg lite egnet til å sikre langsiktighet og forutsigbarhet på områder av stor samfunnsmessig betydning.

Vår valgordning fører tidvis til en form for omkampsdiktatur. Vi ser det når vippepartier kjøpslår med maktsøkende partier som vil sikre seg stortingsflertall.

Kampen mot klimaendringene kan dessverre bli den største og alvorligste omkampsaken i moderne tid.  Rød/grønne prioriteringer med mer stat og mer forbud vil stå opp imot blå/grønne som fremmer grønn vekst ved å gjøre grønt konkurransedyktig. Med MDG og FrP som ytterpunkter i klimasaken, vil det være duket for omkamper hvert fjerde år. – Dette lover ikke godt.

Kommunereformen er en annen omkampsak. Jeg er stolt av å være i et parti som ser nødvendigheten av å videreføre denne reformen. Det er mye lokalpatriotiske følelser knyttet til dette.  Det skal vi ha respekt for, men vi må også forholde oss til realitetene: i årene som kommer må vi levere mer for mindre. Da er stor og sterkt bedre enn for liten og for svak.  

Asker har benyttet reformen til å styrke lokaldemokratiet med nye nærdemokratiske ordninger, lokalsamfunnsutvalg og innbyggertorg, og ved å sette begrepet medborgerskap høyt opp på agendaen. Det er å forandre for å bevare i praksis.

På kort sikt kan vi kun motvirke omkampsdiktaturetved å få mange nok, når stemmeseddelen slippes ned i valgurnen, til å velge Høyre; styringspartiet velgerne kan stole på i tykt og tynt.

På lenger sikt bør Høyre invitere til en åpen dialog om hvordan vårt parlamentariske system, herunder valgloven, på en bedre måte kan sikre bred representasjon men også langsiktige styringsevne i våre styrende organer.

Dette er nødvendig hvis vi skal beholde plassen øverst på listen over fungerende demokratier i verden.

Det er mye som står på spill.