Lokal verdiskaping – Kristin Ørmen Johnsens landsmøteinnlegg 2019

– For at det skal skapes bedrifter i hele landet må de sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Høyre skal være garantist for et levende og attraktivt lokalsamfunn.

Dirigenter, landsmøte.

Jeg vil ta dere på en tur til distrikts-Norge i det flotte fylket Viken, ja nærmere bestemt til Hallingdal og Geilo. Jeg vil fortelle om den private barnevernsinstitusjonen Fjellstø omsorg. Fjellstø ser ikke ut som en institusjon, men en stor hytte. Den ligger vakkert til i fjellsiden med utsikt til Hallingskarvet.

Her har det på privat initiativ blitt etablert barnevernsinstitusjon med høyt kompetent og stabilt personale som sørger for at ungdom i Hallingdal får hjelp. Ungdom behøver ikke reise ut fra Hallingdal til andre kanter av landet for å få hjelp. Ungdommen rives ikke opp fra nettverk, de kan gå på skole i lokalmiljøet.

Lederen jobbet tidligere i det kommunale barnevernet, men så at kommunen manglet et tilbud, en barnevernsinstitusjon var forsøkt etablert i kommunal regi i årevis uten å lykkes.

Han og andre dedikerte ble lei av å vente, de skape et tilbud med sin egen innsatsvilje og skaperkraft.

For at det skal skapes bedrifter i hele landet må de sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Høyre skal være garantist for et levende og attraktivt lokalsamfunn. De rødgrønne vil ikke tillate at private skal få drive velferdstjenester. Med rødgrønt styre ville denne, og mange andre institusjoner, bli avviklet. Dette er de ansatte bekymret for.

Høyre vi sikre arbeidsplasser i hele landet, vi vil slippe til private initiativ slik som dette, vi ønsker et gründere og innovatører innen velferdstjenestene velkommen.