Mamma Mia – Monica Vee Bratlies landsmøteinnlegg 2019

-Mamma Mia – er et elektronisk selvhjelpsprogram som skal bidra til å forebygge fødselsdepresjon hos nybakte mødre. Med faglig veiledning – får både mor og far støtte på veien, – og også tips som tar vare på parforholdet i en utfordrende tid.

Kjære landsmøte, dirigenter

Høyres kvinneforum er et aktivt nettverk som har sendt inn flere endringsforslag. Og som kvinnepolitisk leder i Viken Høyre vil jeg på vegne av kvinneforum framsnakke vårt forslag til det nye kulepunktet:

  • sørge for at informasjon om det fødselsdepresjonsforebyggende selvhjelpsprogrammet «Mamma mia» blir en del av de nasjonale faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen.

Det å bli foreldre og mamma, er for mange av oss, noe av det største vi kan oppleve. Jeg husker selv godt da jeg ble mor for første gang. Den nydeligste gutten i verden – i mine øyne. Og jeg kjente på følelser som stolthet, kjærlighet og glede, men også usikkerhet og redsel for at noe skulle skje.

For en del kvinner blir dessverre det å få barn en større belastning enn det de klarer å takle. Foreldrelykken blir skjøvet til side, og for noen kan de psykiske belastningene gå ut over omsorgsevnen. Og det i en periode hvor relasjonen mellom mor og barn er utrolig viktig.

Det er dessverre en del kvinner som sliter med fødselsdepresjoner. Bare i Akershus slår en studie fast at hele 5-9 prosent av alle barselkvinner er plaget av nedstemthet og depresjon.

Kvinners mentale helse under graviditet – og etter fødsel – er viktig, både for mor selv og barnet, men også for partner og for eventuelle søsken.

Mamma Mia – er et elektronisk selvhjelpsprogram som skal bidra til å forebygge fødselsdepresjon hos nybakte mødre. Med faglig veiledning – får både mor og far støtte på veien, – og også tips som tar vare på parforholdet i en utfordrende tid.

Programmet som er gratis for alle gravide, har hatt gode brukerresultater, men er dessverre lite kjent.

Høyres kvinneforum er opptatt av at dette selvhjelpsprogrammet må bli allmenn kjent. Og vi håper derfor landsmøtet slutter seg til resolusjonskomiteens forslag om å vedta kulepunktet.