Mange lærere mangler fortsatt fordypning – Søk videreutdanning!

Norske klasserom er fulle av dyktige lærere med solid faglig kompetanse. Men fortsatt er det mange lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Det må vi gjøre noe med, skriver kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Norske klasserom er fulle av dyktige lærere med solid faglig kompetanse. Men fortsatt er det mange lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Det må vi gjøre noe med!

Vi har høye ambisjoner for skolen. Elevene skal møte kvalifiserte og faglig sterke lærere. Derfor har vi satt som krav at alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen fra 1. august 2025, må ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Fortsatt mangler hele 9200 engelsklærere fordypning i faget. Det samme gjelder 9000 mattelærere og 7000 norsklærere.

Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. I år er det satt av 1,6 milliarder kroner, like mye som i fjor. I 2018 fikk 7200 lærere tilbud om videreutdanning. Siden 2014 har over 27 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. Det er veldig bra at mange lærere har ønsket faglig påfyll. Undersøkelser viser at lærere som har tatt videreutdanning mener at de har blitt bedre til å undervise, og at elevene lærer mer.

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene. Jeg har en klar forventning om at alle kommuner nå har klare planer for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning innen 2025, og at de prioriterer videreutdanning. Noen kommuner gjør allerede en veldig god jobb, mens andre kan bli bedre. Ved kommunevalget bør du sjekke hva lokalpolitikerne dine har tenkt å gjøre for å sikre at skolene har gode planer for videreutdanning av lærere, og at planene er tilgjengelig både for skoler, foreldre og lærere.

Fristen for å søke er 1. mars. Jeg håper mange lærere nå vil søke om videreutdanning!