Mangfold og valgfrihet med Høyre

Stortingsvalget i år er et retningsvalg. Det står mellom de som tror på systemet og det offentlige, eller vi som tror på en offentlig sektor som er godt hjulpet av ideelle organisasjoner og private tilbydere.

René Rafshol
René Rafshol, stortingskandidat for Høyre i Østfold og ordfører i Råde.

På 80-tallet fjernet Høyre monopolet på tv og radio. Det førte ikke til at NRK ble dårligere. Det førte til større valgmuligheter for alle, og at NRK måtte være mer skjerpet.

De alle fleste elevene i Østfold går på offentlig skole. De aller fleste som trenger helsehjelp, får den hjelpen på Kalnes. Men vi ønsker at resten skal få velge friskoler som Tomb og Steinerskolen, eller at de som trenger helsehjelp kan få velge Ringvoll Klinikken eller CatoSenteret.

Vårt spørsmål er: Hvorfor er det viktigere for de rødgrønne at alle skal gjennom det offentlige?

Ved å bruke ideelle organisasjoner og private får vi ned ventetiden på behandlinger og færre elever faller utenfor.

Hvorfor skal jeg kunne velge tv- eller radiokanal, mens elever og pasienter nektes valgfrihet når det gjelder skole og helse?

Jeg sier som Ole Brumm: Ja takk, begge deler.