Medlemsinformasjon: Slik får du stemmerett i fylkestingsnominasjonen

I høst er det nominasjon til fylkestingsvalget 2023. Det skal stilles valglister i de nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Medlemmer i Høyre inviteres til å si sin mening om hvem som skal stå på valglisten i sitt nye fylke.

Datoplan og nominasjonsprosess

Viken Høyres fylkesstyre har vedtatt en datoplan for nominasjonsprosessen, den finner du her. Den forklarer prosessen fra start til mål og er nyttig å lese gjennom for å få oversikt.

Hvordan kan du si din mening?

Det er to anledninger hvor du som medlem kan være med og bestemme hvem som skal representere Høyre ved fylkestingsvalget i ditt fylke:

1: Rådgivende urnominasjon blant alle medlemmer.

2: Medlemsmøter med prøvenominasjon i din kommuneforening. Her kommer en nærmere forklaring av begge deler, samt litt informasjon om hva du må ha orden på for å delta.

Rådgivende urnominasjon

Den 19. september vil alle medlemmer med stemmerett motta en SMS fra Viken Høyre hvor de kan stemme på kandidater i sitt fylke. Medlemslistene som danner grunnlag for denne rådgivende uravstemningen tas ut den 10. september. For å ha stemmerett må du ha vært medlem i minst 4 uker og betalt kontingent før 10. september, samt ha stemmerett i fylket ved fylkestingsvalget 2023. I tillegg må du ha registrert riktig mobiltelefonnummer i Høyres medlemsregister, du kan selv endre og kontrollere dette på din profil i Mitt Høyre. Urnominasjonen har svarfrist 30. september.

Medlemsmøter med prøvenominasjon

Din kommuneforening skal i perioden 19.-30. september arrangere medlemsmøte hvor foreningen rangerer fylkestingskandidatene. Resultatet av dette sendes til nominasjonskomiteen som foreningenes innspill. På dette møtet skal foreningen også velge sine delegater til fylkesnominasjonsmøtet i november. Innkalling til dette medlemsmøtet kommer direkte fra kommuneforeningen. Det er derfor viktig at du har korrekt e-postadresse registrert i Høyres medlemsregister, dette kan du også kontrollere og endre på din profil. For å ha stemmerett på medlemsmøtet må du ha vært medlem i Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart, samt ha stemmerett i fylket ved fylkestingsvalget 2023.

Hvem kan du stemme på?

Den 1. september vil nominasjonskomiteene offentliggjøre lister over alle kandidater. Disse listene finner du på Viken Høyres hjemmesider. Nettartiklene vil også bli supplert med et hefte hvor kandidatene presenterer seg selv.

Hva er ditt ansvar?

Du er ansvarlig for å oppgi riktig kontaktinformasjon om deg selv i Høyres medlemsregister for å få tilsendt urnominasjonen på SMS og innkalling til medlemsmøtet på e-post. Viken Høyres sekretariat hjelper deg gjerne med å registrere eller oppdatere dette hvis du ønsker det. Du har også ansvaret for at medlemskontingenten din er betalt innen fristen.
Hvis du ikke har betalt medlemskontingenten, ser du her hvordan du kan gjøre det.

Ta gjerne kontakt

Hvis du har spørsmål om fylkestingsnominasjonen, kan du gjerne kontakte Viken Høyres sekretariat.