Mer kollektiv og mindre bompenger

Enigheten blant regjeringspartiene om Høyres forslag er bra for innbyggerne i Viken. Forslaget vil gi økte bevilgninger til kollektivsatsing både i byene og distriktene. Dette betyr mye for det grønne skiftet og den befolkningsveksten som kommer i deler av det nye fylket.

— Enigheten blant regjeringspartiene om Høyres forslag er bra for innbyggerne i Viken. Forslaget vil gi økte bevilgninger til kollektivsatsing både i byene og distriktene. Det betyr mye for det grønne skiftet og den befolkningsveksten som vi ser kommer i deler av det nye fylket, sier Anette Marie Solli, førstekandidat for Viken Høyre.

I de store byene betaler staten nå 50 prosent av utbygging av infrastruktur for store kollektivprosjekter. Forslaget i skissen statsministeren presenterte fredag kveld innebærer at staten tilbyr en økning av det statlige bidraget til 66 %. Økningen fordeles likt mellom reduksjon i bompenger og satsing på kollektiv for de kommunene som takker ja. Videre foreslår Høyre at det brukes over en halv milliard kroner på billigere kollektivtrafikk, bedring av kollektivtilbudet i distriktene og bedre tog-tilbud, med blant annet flere sovevogner og flere togavganger på enkelte strekninger.

Reduserer bompenger

Statsministerens forslag innebærer reduserte bomtakster på E18 Vestkorridoren, fordi det foreslås at nedbetalingsperioden øker fra 15 til 20 år. Dermed vil også betalingen bli lavere for dem som bruker veien.

— Regjeringens signaler om økt nedbetalingstid for ny E18 Vestkorridoren vil gi reduserte bompenger for bilistene som bruker veien. Det er en løsning vi støtter og jeg er glad for at statsministeren tar opp dette i forslaget, sier Solli, som i dag også er fylkesordfører i Akershus.

Regjeringen vil også gi årlig tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene. Når prosjektet E16 Bjørum-Skaret skal bygges skal prosjektet finansieres uten bompenger. Strekningen går gjennom kommunene Bærum og Hole og er planlagt som en firefelts motorvei med to tunneler.

— Det betyr at de som skal kjøre på denne veien i fremtiden slipper å betale bompenger og det vil nok være en gledelig nyhet for mange, avslutter Solli.

Les mer om forslaget fra Høyre her.