Mer makt og myndighet må desentraliseres til lokalsamfunn

Nå er tiden inne. Mer makt og myndighet må desentraliseres til lokalsamfunn og deres folkevalgte! Det er avgjørende for å sikre vekstkraftige regioner i hele landet at man har et næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser, sa Viken Høyres nestleder Kari Sofie Bjørnsen i sin tale til Høyres landsmøte 2019.

Landsmøte, dirigenter

Nå er tiden inne! Mer makt og myndighet må desentraliseres til lokalsamfunn og deres folkevalgte! Det er avgjørende for å sikre vekstkraftige regioner i hele landet at man har et næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser!

Gjennomføre regionreform og overføre oppgaver og ansvar til fylkene i tråd med oppgavemeldingen! Er dette en ambisiøs ønskeliste fra en overivrig lokalpolitiker fra Asker og Viken? Nei da, dette er rett ut fra Granavoldplattformen!

Det vi ønsker i lokalpolitikken kan med andre ord neppe sies bedre enn det regjeringen selv har gjort. Det som da blir viktig, er å fylle dette med faktisk innhold og konkrete resultater. For å ta oppgavemeldingen, så heter det at fylkeskommunen skal styrke sin rolle som samfunnsutvikler og næringspolitisk aktør.

Viktig og riktig, for fylkespolitikerne har kunnskap om regionale fortrinn og utfordringer. I Høyre liker vi godt helhetlig politikk, og det er det vi får når vi lokalt og regionalt kan finne løsninger som passer, og ikke at alle skal inn i en statlig one size fits all – mal.

I Viken gleder vi oss til å ta fatt på arbeidet med helhetlig samfunnsutvikling, helst med en så velfylt verktøykasse som mulig. Vi venter derfor spent på gjennomgangen av virkemiddelapparatet. Til glede for næringslivet og lokalsamfunnene i Viken og hele Norge.

Som jeg sa, tiden er inne. Vi er klare!