Mer private penger til kultur

Viken Høyres årsmøte har vedtatt at det skalvære likebehandling av fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til kulturformål.

«I dag kan man få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til visse forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn. Det er et paradoks at hvis man sponser et fotballag i tredjedivisjon så er det skattefradrag, men hvis du gir penger til et museum eller en dansegruppe så får du ingenting. Vi har et system som stimulerer bedriftene til å bruke penger på idrett, det er bra, men vi trenger også mer penger til kulturlivet. Viken Høyre foreslår derfor likebehandling av fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til kulturformål».

Viken Høyres årsmøte vedtok denne uttalelsen på sitt årsmøte 7.februar 2020.