Møbelsnekkerskolen og Plus-skolen, hva tenker dere på Senterpartiet?

Høyre er opptatt av vår felles kulturarv. Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer tre kulturarvskoler som er unike i norsk sammenheng.

Møbelsnekkerskolen på Mysen og Plus-skolen i Fredrikstad er skoler som over mange år har bygd opp en spisskompetanse innen håndverksfag. Undervisningstilbudet ved disse skolene er i dag et avgjørende bidrag til at Norge skal kunne leve opp til sine forpliktelser gjennom UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Møbelsnekkerskolen i Mysen ble grunnlagt av Mons Løvfald i 1926. Det er fortsatt familien Løvfald som eier skolen, og delvis sikrer fortsatt drift. Plus skolen ble etablert i 1958 og er en privat vgd skole. Begge skolene trenger mer forutsigbarhet både økonomisk og hvordan de kan sikre tilgang til elever på en bedre måte enn i dag.

Det er synd at regjeringen setter ideologi og struktur foran den enkeltes elev valgmuligheter og kvaliteten i tilbudet, når de nå varsler kraftige innstramminger for friskolene. Loven gir i dag et større mangfold i skoletilbudet, noe både elevene og den offentlige skolen har tjent på.

Høyre ønsker en mangfoldig skolesektor der elever som ønsker seg noe annet enn den offentlige skolen har mulighet og frihet til å velge det selv. Det store flertallet av norske elever går i den offentlige skolen. Likevel er det mange familier som ønsker et alternativ. Da er det viktig at vi har et godt og mangfoldig friskoletilbud i Norge med et like godt undervisningsopplegg som i den offentlige skolen. Friskolene skal være et lite supplement til den offentlige skolen. Det er i dag i underkant av 5 % av elevene i grunnskolen som velger å gå på en friskole, og 9 % i den videregående skolen.

Vi er opptatt av at det skal være et godt tilbud til det store flertallet av elevene som går i den offentlig skolen. Derfor har satsingene de siste åtte årene vært å løfte kunnskapen i den offentlig skolen. Vi innfridde et stort lærerløfte – å gi tre ganger så mange lærere videreutdanning. Vi løftet videre tidlig innsats – innførte pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagen og innførte intensiv opplæring til elever som sliter med lesing og regning. Vi reformerte videre spesialundervisningen, fikk over 4 500 flere lærere, og innførte 5-årig lærerutdanning.

Det er ingen motsetning mellom å sørge for et godt tilbud i den offentlige skolen samtidig som en legger til rette for friskolene.

Det er verdt å merke seg at regjeringspartiene, med Senterpartiet i spissen, konsekvent omtaler friskolene som privatskoler. Det er upresist og villedende. Privatskoler og friskoler er ikke det samme. Det er en liten andel som går på private skoler hvor eleven og familien må finansiere hele skolebeløpet. En litt større andel elever går derimot på en friskole, der staten tar 85 % av regningen.

I motsetning til Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener Høyre at muligheten til å velge en litt annerledes skole også bør gis til elever som ikke har foreldre med tykke lommebøker.

Faktum er at kunnskapsministeren ikke strammer inn på retten til å drive privatskoler. Privatskoler der elever og foreldre selv betaler hele beløpet, kan fortsatt etableres overalt. Det regjeringen strammer inn på er rett og slett muligheten for at en elev kan gå på en friskole der staten tar 85 % av regningen.

I debatten hevder kunnskapsministeren at regjeringen ikke ønsker en utvikling der elever betaler 300.000,- for å gå på grunnskolen.

Det er snedig bruk av tall å bruke en sum som tilsvarer 10 års skolegang. Bryter man egenandelen for en friskoleplass opp på månedsnivå er det på nivå med en barnehageplass. Det er ikke usosialt.

Nå må Senterpartiet lokalt komme på banen og tale sentrale Senterpartister til rette. Møbelsnekkerskolen og Plus-skolen er nettopp i nedslagsfeltet for oss som trenger denne type kompetanse i vært lokalmiljø.

Bakgrunnen for regjeringens innstramminger er at Høyre i regjering justerte friskoleloven og åpnet for et større mangfold av friskoler, slik at flere gode krefter kan bidra til innovasjon og utvikling av skolesektoren. Vi gjorde det fordi vi ønsker mangfoldet og valgfrihet. Kompetansen disse nevnte skoler tilbyr, tilbys ikke av det offentlige.

Hvor lenge skal Senterpartiet ri kjepphesten – i Arbeiderpartiets sadel? Konsekvensene er at det kan bety spikeren i kista for Møbelsnekkerskolen på Mysen og Plus-skolen.