Nominasjon 2021 – har du kandidatforslag?

Du kan komme med dine forslag: I forbindelse med stortingsvalget 2021 har Viken Høyre startet nominasjonsarbeidet. Det skal nomineres tre valglister, én for hvert av stortingsvalgdistriktene Akershus, Buskerud og Østfold.

Datoplan ognavneforslag

Viken Høyres fylkesstyre har vedtatt en datoplan for nominasjonsprosessen. Frem til 25. august ønsker komiteene forslag på stortingskandidater, og du kan registrere ditt forslag ved å trykke her. Hele datoplanen finner du her.

Nominasjonsmøter

Nominasjonsmøtene avholdes den 24. november 2020 for Akershus og den 25. november 2020 for Buskerud og Østfold.

Nominasjonskomiteer

Du kan se en oversikt over hvem som er medlemmer av nominasjonskomiteene ved å trykke for Akershus, Buskerud eller Østfold.

Facebook ogkontaktinfo

Følg for øvrig med på nyheter på Viken Høyres facebooksider. Hvis du har spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med Viken Høyres sekretariat på e-post viken@hoyre.no