Nominasjonskomité for Akershus stortingsvalgdistrikt

Fylkestyret har oppnevnt nominasjonskomité for Akershus Høyres stortingsvalgdistrikt. Siw Wikan fra Bærum er valgt som leder av nominasjonskomiteen.

Forening/region

Medlem

Leder

Siw Wikan

Kvinneforum

Kirsti Kierulf

Unge Høyre

Mathias O. Weseth

Senior Høyre

Stein Holst Annexstad

Asker Høyre

Stig Wettre Johnsen

Asker Høyre

Bente Stein Mathisen

Aurskog-Høland Høyre

Simen Solbakken

Bærum Høyre

Tom Coward

Bærum Høyre

Elisabeth Torkildsen

Bærum Høyre

Dag Nyeggen

Bærum Høyre

Helene Berge Holm

Bærum Høyre

Lisbeth Hammer Krog

Bærum Høyre

Morten Skauge

Eidsvoll Høyre

Stian Frank Stangeland

Enebakk Høyre

Nina Wold

Frogn Høyre

Bente Krystad Heiersjø

Gjerdrum Høyre

Karl-Arne Johannessen

Hurdal Høyre

Andreas Rafdal

Lillestrøm Høyre

Kjartan Berland

Lunner Høyre

Kai Roar Dahl

Lørenskog Høyre

Knut Berg

Nannestad Høyre

Christian Bendz

Nes Høyre

Terje Strømsæther

Nesodden Høyre

Erik Adland

Nittedal Høyre

Ann Kristin Bakke

Nordre Follo Høyre

Kristian Forslund

Rælingen Høyre

Per Jarle Kristiansen

Ullensaker Høyre

Hans Petter Lindstad

Vestby Høyre

Nils Aage Jegstad

Ås Høyre

Brit M. Semner


Nominasjonskomiteen har valgt følgende arbeidsutvalg i sitt møte 2. april:
  • Siw Wikan (leder, Bærum)
  • Bente Krystad Heiersjø (Frogn)
  • Kristian Forslund (Nordre Follo)
  • Hans Petter Lindstad (Ullensaker)
  • Ann Kristin Bakke (Nittedal)
  • Stein Holst Annexstad (Senior Høyre, Asker)
  • Mathias O. Weseth (Unge Høyre, Bærum)
Kontaktinformasjon:
Siw Wikan, epost: siww@online.no, mobil: 992 74 411.