Ny grønn industripolitikk

Skal vi fortsatt ha et verdiskapende, sysselsettende og grønt næringsliv må vi være offensive og legge til rette for nye energiressurser som kommer næringslivet og industrien til gode, sa Line Spiten, leder av Kongsberg Høyre, i sitt innlegg på Høyres landsmøte 2022.

Line Spiten på Høyres landsmøte 2022.

God tilgang på rimelig kraft har vært et stort konkurransefortrinn for Norge i flere tiår.

Nå må kraftproduksjonen økes- skal vi beholde dette fortrinnet.
Skal vi fortsatt ha et verdiskapende, sysselsettende og grønt næringsliv må vi være offensive og legge til rette for nye energiressurser som kommer næringslivet og industrien til gode.

Denne resolusjonen og Høyres rykende ferske melding «Energi for fremtiden» understreker tydelig dette behovet og trekker frem havvind som en stor mulighet for å dekke våre egne behov for ny kraftproduksjon.

Vi står nå vi midt i en omstilling fra å være en energinasjon tuftet på vannkraft og olje til å bli en energinasjon som også bygger på andre alternative energiformer som for eksempel havvind og hydrogen.
Og Norge har alle forutsetninger for å lykkes med dette.

Kompetansen og teknologien oljeselskapene besitter vil spille en sentral rolle i denne omstillingen. Det er denne industrien som skal drive energiomstillingen Norge og verden trenger.

På Kongsberg er våre teknologibedrifter i verdensklasse, vårt næringsliv har helt siden sølvverkets dager vist at de kan endre og utvikle seg i takt med samfunnets behov. Jeg tar med meg denne gode resolusjonen med riktig og konkret politikk hjem til Kongsberg hvor vi er klare for ny grønn industripolitikk med ren grønn energi for fremtiden.