Ny tiltakspakke for Viken

Partiene i fylkestinget har i dag lagt frem en tiltakspakke for ytterligere hjelp til arbeids- og samfunnsliv i Viken på vei ut av koronapandemien. Viken fylkeskommune setter av 78 millioner kroner til tiltak rettet mot næringsliv, elever, kultur og idrett.

Gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Anette Solli.

Jeg er glad for at fylkesrådet har invitert alle partiene i fylkestinget med på et felles løft for næringsliv, elever, kultur og idrett, sier gruppeleder Anette Solli.

Koronapandemien har ført til konsekvenser for deler av Viken samfunnet hvor deler av arbeids- og samfunnsliv er i en alvorlig situasjon. Det er tverrpolitisk enighet blant partiene i fylkestinget om at det trengs ekstra hjelp til arbeids- og næringsliv, for aktivitet og til hjelp for barn og unge i perioden ut av pandemien.

For Høyre har det vært viktig å hjelpe elevene som har slitt med at undervisningen ble digital og at det sosiale felleskapet ble borte. Lærlingene, eller de som skulle ha vært det, hvor lærlingeplassene i bedriftene ble færre. Vi mener det er viktig at fylket nå strekker ut en hånd til de som endte opp med for høyt fravær og står i fare for å droppe ut av videregående opplæring, fortsetter Anette Solli.

Det settes av til sammen 19 millioner kroner til aktiviteter og hjelp for barn og unge i perioden ut av pandemien.


Alle deler av næringslivet har merket pandemien, og det gis 17 millioner kroner ekstra til etablerte støtteordninger for næringslivet. I tillegg har kulturlivet hatt et tøft år, og vi trenger tiltak som treffer kulturlivet og talentene som vil ut i arbeidslivet. Derfor er vi glade for å ha fått på plass en særskilt styrking på 5 millioner til aktivitetsvekst blant unge utøvere og talenter innen alle kunstarter, avslutter Solli.