Ny utlånsforskrift

Boliglånforskriften og forbrukslånforskriften videreføres og slås sammen til en felles utlånsforskrift. Den nye utlånsforskriften skal gjelde i fire år til 31. desember 2024, men vil bli evaluert høsten 2022.

Anne Kristine Linnestad og Tonje Anderson Olsen, stortingskandidater for Høyre i Akershus.

Hvorfor utlånsforskrift?
Formålet er å bidra til en sunn og bærekraftig utvikling i familienes gjeld. Gjeldsveksten blant familiene er nå lavere enn den var for ett år siden, men har økt litt de siste månedene. Samtidig har boligprisene økt kraftig det siste halvåret, noe som blant annet skyldes en rekordlav rente.

Den nye utlånsforskriften vil gi både folk og banker forutsigbarhet, og det vil jevnlig vurderes om kravene er godt tilpasset situasjonen i markedet.

Hovedtrekkene videreføres
Finanstilsynet har foreslått å stramme inn boliglånsforskriften, blant annet ved å sette grensen for gjeld i forhold til inntekt lavere. Forslagene ble sendt på høring, og i høringsrunden kom det frem at det er bred oppslutning om hovedlinjene i forskriften slik den er i dag. Derfor mener vi at dagens ordninger fungerer godt, og vi ser ingen grunn til å stramme inn. Spesielt ikke nå som mange opplever økt usikkerhet om sin økonomiske fremtid, og fordi vi har sett at familienes gjeld ikke har økt like mye det siste året.

Det er viktig for landet at husholdningenes samlede gjeld ikke blir for stor da det påvirker risikoen for finansiell ustabilitet i Norge. Det taler i utgangspunktet for at forskriften bør omfatte alle typer lån, men gjennom høringen har det kommet frem at det er behov for å vite mer før man tar stilling til om dette også skal tas inn i regelverket. Det er viktig for oss å gjennomføre endringer som virker slik de er tenkt, spesielt nå som mange opplever økt økonomisk usikkerhet.