Ny E18 skal bygges

Regjeringen sikrer full fremdrift for ny E18 Vestkorridoren. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det 340 mill. kr til prosjektet.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen 340 mill. kr. til E18 Lysaker – Ramstadsletta. Dette bidrar til å sikre finansiering av prosjektet frem til bompengeproposisjonen er behandlet på Stortinget.

Anette Marie Solli, fylkesordfører i Akershus og Viken Høyres førstekandidat, er glad for bevilgningen fra regjeringen til E18 prosjektet.

— Dette sikrer viktig fremdrift for prosjektet og det legger til rette for at ny E18 kan åpnes for trafikk i 2027, og ikke 2028 som det har vært hevdet tidligere, sier Anette Marie Solli.

Bevilgningen sørger for at tempoet holdes oppe for utbyggingen av ny E18. Solli peker på at dette oppfyller Oslopakke 3 avtalen som Akershus fylkeskommune har sammen med Oslo kommune.

— Med dette ivaretas Oslopakke 3 avtalen og det er jeg glad for. Nå må byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, slutte å så tvil om E18 prosjektet, avslutter Solli.