Ny fylkessekretær i Viken Høyre

Viken Høyre har i dag ansatt Dag-Egil Bull Sletholt, (53), som fylkessekretær i den nye fylkesorganisasjonen.

Fylkesstyret har i dag etter innstilling fra arbeidsutvalget ansatt Dag-Egil Bull Sletholt som fylkessekretær for den nye fylkesorganisasjonen Viken Høyre. Dag-Egil Bull Sletholt tiltrer stillingen 1. januar 2019.

Bull Sletholt har vært fylkessekretær for Akershus Høyre siden 2014, og har tidligere jobbet i Viken Skog, de siste årene som organisasjonssjef. Han har vært politisk aktiv blant annet som foreningsleder og kommunestyrerepresentant for Hole Høyre, og han var også vararepresentant til Stortinget for Buskerud Høyre fra 2009-2013.

– Jeg gleder meg til å samarbeide med Dag-Egil. Sammen med dyktige medarbeidere i sekretariatet skal vi først og fremst legge planer for hvordan vår organisasjon skal vinne høstens valg. Med Dag-Egil får vi en dyktig og erfaren fylkessekretær. Jeg ønsker han lykke til i arbeidet, sier fylkesleder Kristin Ørmen Johnsen.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med de andre dyktige ansatte i sekretariatet for Viken Høyre. Vi får et sekretariat med svært kompetente og erfarne folk. Det blir spennende og utfordrende å jobbe for Høyres største fylkesorganisasjon, sier Dag-Egil Bull Sletholt.