Resolusjon: Digital spillkultur og innholdsproduksjon

Vedtatt av Viken Høyres årsmøte 20.03.2021.

Dataspilling er en stor fritidsaktivitet blant ungdom i Norge i dag. For stadig flere er dette også en konkurransesport. Viken Høyre mener at det bør legges bedre til rette for at også de som spiller dataspill får gode møteplasser, og at det legges bedre til rette for e-sport og større arrangementer her i Norge.

Den globale dataspillbransjen er en stor og raskt voksende bransje. Spillindustrien er en grønn industri, som er flyttbar, krever lite plass og har et stort potensial i Norge. Viken Høyre ønsker at norsk spillindustri skal bli en langt større aktør på verdensmarkedet enn den er i dag og at det kan skapes flere arbeidsplasser innen spillindustrien i Norge.

Dataspill og spillindustrien er også verdifulle for andre sektorer i samfunnet. Dataspill er et verdifullt pedagogisk verktøy i undervisning i skolen, og gir elevene tilleggskompetanser som vil være sterkt etterspurte i fremtiden. Bemanningsbransjen oppfordrer allerede i dag arbeidssøkende til å sette dataspill på CVen. Spillindustrien har også viktig overføringsverdi til digitaliseringsprosesser i norsk industri og på norske arbeidsplasser.

Viken Høyre vil derfor:
• Satse på møteplasser for dataspilling og den digitale kulturen, gjerne i samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige organisasjoner
• Sørge for at flere flerbrukshaller og kulturhusarenaer er tilrettelagt for datatreff og e-sportkonkurranser
• Støtte initiativer for internasjonale e-sportarrangementer
• Legge til rette for smart bruk av dataspillbasert undervisning i skolen
• Ha flere e-sportlinjer i videregående skole
• Videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi og bidra til gode rammevilkår for å styrke profesjonell spillproduksjon i Norge blant annet ved å styrke tilgangen på privat investeringskapital og bygge eksport-kompetanse
• Åpne for E-sporttipping på lik linje med ordinær sportstipping.
• At offentlige tilskuddsordninger for kultur og idrett skal kunne gå til e-sportstiltak