Resolusjon: Norge trenger flere kvinnelige gründere

Vedtatt av Viken Høyres årsmøte 20.03.2021.

Norge trenger flere arbeidsplasser. Gründere er med på å skape morgendagens arbeidsplasser. Både direkte ved at de vokser og ansetter flere personer, og indirekte ved at de utfordrer det eksisterende næringslivet til å utvikle seg videre.

Av de som ønsker å starte egen bedrift, er 45 prosent kvinner, men det er 33 prosent som realiserer oppstart. Andelen av de som overlever etter fem år er på 19 prosent.

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan, med 13 ulike tiltak, for å bidra til at flere kvinner etablerer egen virksomhet. Det er fortsatt en del hinder for at kvinner skal tørre å starte egen bedrift., eksempelvis økonomi, sikkerhet og nettverk. Det er flere kvinnelige gründere i tradisjonelle kvinnedominerte bransjer, eksempelvis innen helse og omsorgsektoren. Et viktig marked for mange av disse gründerbedriftene er offentlig sektor, og gjennom innovasjonskontrakter med det offentlige kan flere kvinnelige gründere lykkes med å få sin første kunde. Satsningen på innovasjonsprosjekter bør derfor ytterligere styrkes.

Flere studier viser at kvinner møter på større problemer enn menn med å få tilgang til kapital.
Gode sykelønns- og inntektssikringsordninger gir økonomisk og sosial sikkerhet. Mangelfulle rettigheter ved sykdom trekkes frem som en sentral utfordring ved det å starte og drive egen virksomhet.

Viken Høyre vil:
• Sette kvinnelig entreprenørskap på dagsorden
• Skape nettverk og mentorprogram for å skolere kvinner til å starte egen bedrift
• Fremme kunnskap om «Business Angels»/forretningsengler, som kan tilføre bedriften kapital, kompetanse eller nettverk
• Skape engasjement og kunnskap om gründerskap, forretningsmuligheter, ledelse og verdiskaping
• Stimulere til at flere kvinnelige gründere utvikler og virkeliggjør vekstambisjonene de har for bedriften og derved skaper sin egen stabile arbeidsplass
• Ha fokus på kvinnelig entreprenørskap i samarbeid med Ungt Entreprenørskap
• Styrke satsningen på innovasjonskontrakter i anbudsprosesser innen helse og omsorg, slik at flere kvinnelige gründere kan få sin første kunde