Rødt og MdG har ikke monopol på antirasisme

Demonstrasjonene som pågår over hele USA har fanget verdens oppmerksomhet. Det er ikke rart. Bekjempelse av politivold og rasisme er spørsmål som med god grunn engasjerer bredt.

Noe som går igjen i den pågående amerikanske debatten om dette, er at det vil kreves samhold fremover. Hvis USA som nasjon skal komme seg videre, må landet igjen samles. Ulike gruppers bekymringer og frykt må tas på alvor. Heldigvis ser vi også at mange er bevisst denne oppgaven, fra amerikanske politifolk om viser forståelse for demonstrantene, til demonstranter som maner til ro.

Det er derimot ikke bare dette som skjer med debatten her hjemme.

Både Rødt og MdG har stilt skriftlige spørsmål til statsministeren om hun tar avstand fra rasistisk vold. Det er ikke til å tro. Som om det finnes et annet svar enn et kontant «Ja» – hvilket også er hva hun svarte.

Kamp mot rasisme og fordommer er noe som forener Norge. Ytrings- og forsamlingsfrihet utgjør vårt felles nasjonale verdigrunnlag.

Grunnløse anklager om rasisme tilhører den delen av identitetspolitisk debatt vi så langt har vært forskånet for i vårt land. Vi i Høyre ønsker å føre en politikk som gir like muligheter for alle, og lik deltagelse i et velferdssamfunn som gir enkeltmennesker mulighet til et bedre liv.

Dette skulle nesten vært unødvendig å si, men vi blir altså utfordret på det fra MdG og Rødt – som om disse to partiene har et slags monopol på godhet og verdier det er allmenn oppslutning omkring?

Sannheten er at Høyre vil skape mer og inkludere flere. Forhold i USA angår først og fremst det amerikanske samfunn, men vi som elsker USA og idealene dette landet er tuftet på, kan like fullt ikke unngå å bli engasjert av det som skjer der.

Vi beundrer grunnlaget for den amerikanske stat, tuftet på en anerkjennelse av at «all men are created equal», som det heter i den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776.

Vi vet også at landet fremdeles har en viktig vei å gå før dette er oppnådd i praksis. Det er nettopp på dette grunnlaget Erna Solberg uttaler at demonstrasjonene er resultatet av flere tiår med strukturell rasisme, noe som også oppleves gjennom politiets fremtreden.

Skal denne debatten komme videre, både i USA og her hjemme, må vi avstå fra urettmessige anklager eller antydninger om at andre ikke deler grunnleggende verdier om rettferdighet. Jeg tør minne om at det ligger i antirasismens natur at vi anerkjenner at vi innerst inne har samme verdi.